വ്യാഴാഴ്ച 09 ഡിസംബർ 2021 - 5:02:12 am

പാരീസ് പീസ് ഫോറത്തിന്‍റെ പ്രസിഡന്‍റായി അഹമ്മദ് അൽ ജർവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു


പാരിസ്, 2021 നവംബർ 25, (WAM) -- പാരീസ് പീസ് ഫോറത്തിന്റെ പൊതുയോഗം അതിന്റെ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും ഫ്രാൻസിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, പണ്ഡിതർ, രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക നേതാക്കൾ എന്നിവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയും അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ജർവാനെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ഇന്ന് പാരീസിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ഐക്യകണ്‌ഠേനയാണ് അൽ ജർവാനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ആഗോള സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും തടസ്സമാകുന്ന വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് ആവശ്യമാണെന്നും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ പറഞ്ഞു, അൽ ജർവാന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫോറത്തിന് ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്.

2017 ഒക്ടോബറിൽ ഫ്രഞ്ച് തലസ്ഥാനമായ പാരീസിൽ സ്ഥാപിതമായതുമുതൽ, ഫോറം സമാധാനവും സഹിഷ്ണുതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും തീവ്രവാദത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനും അനുബന്ധ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനങ്ങളും സെമിനാറുകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ്.

WAM/ Afsal Sulaiman http://wam.ae/en/details/1395302996730 WAM/Malayalam

WAM/Malayalam