ഞായറാഴ്ച 04 ജൂൺ 2023 - 2:54:41 pm

മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയുന്നതിന് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിലുള്ള സംയോജിത ശ്രമങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കി യുഎഇ


ന്യൂയോർക്ക്, 2021 നവംബർ 28, (WAM) -- മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയുന്നതിനുള്ള ആഗോള കർമപദ്ധതിയുടെ വിലയിരുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ മനുഷ്യക്കടത്ത് ചെറുക്കാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള സംയോജിത ശ്രമങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം യുഎഇ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

"ആഗോള ശ്രമങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഉപകരണം" എന്ന് യുഎഇ ഈ പദ്ധതിയെ പ്രശംസിക്കുകയും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തു.

2007-ൽ സ്ഥാപിതമായ മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരായ ദേശീയ സമിതിയെ യുഎഇ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും ഈ വിഷയത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന സംരംഭങ്ങളും പരിപാടികളും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയുന്നതിനുള്ള ദേശീയ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ മൂന്ന് നിർണായക മേഖലകൾ യുഎഇ അതിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ദേശീയമായും പ്രാദേശികമായും പ്രതിരോധവും ശേഷി വർധിപ്പിക്കലും, ഇരകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള നിയമപരവും സാമൂഹികവുമായ സംരക്ഷണം, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നിവയാണ് മേഖലകൾ.

മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ അപകടങ്ങൾ, സുരക്ഷിതരായിരിക്കാനുള്ള വഴികൾ, മനുഷ്യക്കടത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രീതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തികളെ അറിയിക്കുന്നതിനായി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും കാമ്പെയ്‌നുകളും ആരംഭിച്ചതായി യുഎഇ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മനുഷ്യക്കടത്തിന് ഇരയായവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധ പദ്ധതികളും നടപടികളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ യുഎഇ ഊർജിതമാക്കി, പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ്-19 പകർച്ചവ്യാധിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ. പ്രാദേശികമായും ദേശീയമായും ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും തടയുന്നതിനുമുള്ള ഗവേഷണ-അന്വേഷണ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയെടുക്കാൻ നിയമപാലകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയ വിദഗ്ധരെ സഹായിക്കുന്ന യുഎഇയുടെ 'വ്യക്തികളെ കടത്തുന്നത് ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം' ഈ പ്രസ്താവനയിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു.

മനുഷ്യക്കടത്ത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്ന നിയമം പാസാക്കിയ മേഖലയിലെ ആദ്യ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് യുഎഇ. എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും മനുഷ്യക്കടത്തിന് ഇരയായവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുമായി യുഎഇ അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നു, പ്രധാനമായും അവർക്ക് സമഗ്രമായ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയും അവരുടെ മാനസിക ക്ഷേമത്തിനുള്ള പിന്തുണയും നൽകിക്കൊണ്ട്.

അബുദാബി സെന്റർ ഫോർ ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ കെയർ ഉൾപ്പെടെ ഇരകൾക്ക് പരിചരണവും താമസസൗകര്യവും നൽകുന്ന നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ യുഎഇ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യക്കടത്തിന് ഇരയായവരെ സഹായിക്കാൻ യുഎഇ കെയർ സെന്ററുകളും ഫണ്ടും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യക്കടത്ത് ചെറുക്കുന്നതിനും ഇരകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി രാജ്യങ്ങളുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ രാജ്യം ഒപ്പുവച്ചു.

പ്രസക്തമായ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടിയാലോചനകൾ സംഘടിപ്പിച്ച "അബുദാബി ഡയലോഗും" രാജ്യം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു.

ഉപസംഹാരമായി, 2022 ജനുവരിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കൗൺസിലിൽ, യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് ബഹുരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിലൂടെ മനുഷ്യക്കടത്ത് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത യുഎഇ ആവർത്തിച്ചു. ഇതിൽ യുഎഇ ഒരു സജീവ അംഗമാണ്.

WAM/ Afsal Sulaiman http://wam.ae/en/details/1395302997481 WAM/Malayalam

WAM/Malayalam