ശനിയാഴ്ച 25 ജൂൺ 2022 - 2:31:52 am

എൻസിഇഎംഎ, ഐസിപി എമിറാറ്റികൾ, ജിസിസി പൗരന്മാർക്ക് പുതുക്കിയ യാത്രാ നടപടിക്രമങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു


ദുബായ്,2022 ഏപ്രിൽ 29, (WAM)--നാഷണൽ എമർജൻസി ക്രൈസിസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയും (എൻസിഇഎംഎ) ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി, സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി (ഐസിപി)യും വിവിധ അതിർത്തികളിലൂടെ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ അപ്ഡേറ്റുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഇത് 2022 ഏപ്രിൽ 29 വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

അപ്‌ഡേറ്റുകൾ എമിറേറ്റ്‌സ് പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ എമിറേറ്റ്‌സ് ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് യുഎഇയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പ്രാപ്‌തമാക്കും, മറ്റ് ഗൾഫ് കോ-ഓപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ (ജിസിസി) രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർക്കും അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട്.

കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആരോഗ്യവും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ തന്ത്രത്തിന് അനുസൃതമായി, ജിസിസി പൗരന്മാർക്ക് യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനാണ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത നടപടിക്രമങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും സുസ്ഥിരമായ വീണ്ടെടുക്കലിനും സാധാരണ നിലയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിനും പിന്തുണ നൽകുന്ന ശ്രമങ്ങളാണെന്നും രണ്ട് അധികാരികളും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

WAM/Sreejith Kalarikkal http://wam.ae/en/details/1395303043611 WAM/Malayalam

WAM/Malayalam