ശനിയാഴ്ച 25 ജൂൺ 2022 - 2:55:01 am

വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഘടനാപരമായ സുപ്രധാന മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ച് Mohammed bin Rashid


ദുബായ്, 2022 മെയ് 22, (WAM) -- പ്രസിഡന്റ് ഹിസ് ഹൈനസ് Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan-ന്റെ നിർദേശപ്രകാരം വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഹിസ് ഹൈനസ് Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum യുഎഇയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ പുതിയ വലിയ പുനഃക്രമീകരണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഹിസ് ഹൈനസ് Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum പറഞ്ഞു, "എന്റെ സഹോദരൻ, പ്രസിഡന്റ് ഹിസ് ഹൈനസ് Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan-മായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം, യുഎഇയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയൊരു ഘടനാപരമായ മാറ്റം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ Ahmad Belhoul Al Falasi-യെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി നിയമിച്ചു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും നയങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ, അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ടെക്‌നോളജി വകുപ്പുകളുടെ സഹമന്ത്രിയായും എമിറേറ്റ്‌സ് സ്‌കൂൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് ചെയർമാനായും Sarah Al Amiri-യെ നിയമിച്ചതായി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. Hussain Al Hammadi, Jameela Al Muhairi എന്നിവർക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലയളവിലെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് രാജ്യം നന്ദി പറയുന്നു.

ഹിസ് ഹൈനസ് Sheikh Mohammed Bin Rashid പറഞ്ഞു, "Sara Musallam-നെ ഏർലി എഡ്യുക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ സഹമന്ത്രിയായി നിയമിക്കുന്നു, അവർ പുതുതായി സ്ഥാപിതമായ ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഏർലി എഡ്യുക്കേഷന്‍റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതുമാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ശരിയായ വളർച്ചയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഉറപ്പ്."

വിദ്യാഭ്യാസ ഫലങ്ങൾ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രകടനം, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയുടെ കാര്യക്ഷമത എന്നിവ അളക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള യുഎഇ കാബിനറ്റുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള "ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ" സ്ഥാപിക്കുന്നതായി ഹിസ് ഹൈനസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കൂടാതെ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാവി പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിന് വിദേശകാര്യ, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ മന്ത്രി Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan അധ്യക്ഷനായ "വിദ്യാഭ്യാസ, മാനവ വിഭവശേഷി കൗൺസിലിന്റെ" പുനഃസംഘടനയും ഹിസ് ഹൈനസ് Sheikh Mohammed bin Rashid പ്രഖ്യാപിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പുതിയ ഘടന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പുതിയ ഘടനയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ-മാനവ വിഭവശേഷി കൗൺസിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിനായുള്ള ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം, പ്രാരംഭ ബാലവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി, എമിറേറ്റ്സ് സ്കൂൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓരോ എമിറേറ്റിലെയും വിദ്യാഭ്യാസ അധികാരികൾ, ഒരു സംവിധാനത്തിനും പ്രത്യേക കഴിവുകൾക്കും അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസ-മനുഷ്യവിഭവശേഷി കൗൺസിൽ പുതിയ ഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ, വിദേശകാര്യ, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ മന്ത്രി ഹിസ് ഹൈനസ് Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan-ന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ-മനുഷ്യവിഭവശേഷി കൗൺസിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും.

രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാവി പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ട ചുമതല കൗൺസിലിനായിരിക്കും.

കൂടാതെ, കൗൺസിലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ യുഎഇയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ കാഴ്ചപ്പാടും ലക്ഷ്യങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള പൊതു ചട്ടക്കൂട് വികസിപ്പിക്കുക, അംഗീകാരത്തിനായി യുഎഇ കാബിനറ്റിന് സമർപ്പിക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളും നിയമനിർമ്മാണവും വികസിപ്പിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഈ മേഖലയുടെ പ്രകടനം കൗൺസിൽ പിന്തുടരും.

ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പുതിയ ഘടന യുഎഇ കാബിനറ്റുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിനായി ഒരു പ്രത്യേക അതോറിറ്റി സൃഷ്ടിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ ഫലങ്ങൾ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രകടനം, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയുടെ കാര്യക്ഷമത എന്നിവ അളക്കുന്നതിന് ഇത് പ്രധാനമായും ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം അളക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസം, ബാല്യകാല വിദ്യാഭ്യാസം, കിന്റർഗാർട്ടൻ, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക, ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും നയങ്ങൾ, തന്ത്രങ്ങൾ, നിയമനിർമ്മാണം എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെ അതോറിറ്റിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്.

ആദ്യകാല ബാലവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി, ജനനം മുതൽ നാലാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ശിശുവികസനത്തെ പിന്തുടരുന്നതിനുള്ള സമഗ്രമായ പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമായി ബാല്യകാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഫെഡറൽ അതോറിറ്റിയെ പുതിയ ഘടന സൃഷ്ടിച്ചു. യുഎഇ കാബിനറ്റുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന, കുട്ടിക്കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയങ്ങൾ, തന്ത്രങ്ങൾ, നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ, പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അതോറിറ്റിക്കായിരിക്കും.

നിയമങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും ലൈസൻസുകൾ നൽകുന്നതിനും രാജ്യത്തെ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ നഴ്സറികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും കഴിവുള്ള പ്രാദേശിക അധികാരികളുമായി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും രക്ഷിതാക്കളുമായി ചേർന്ന് ബാല്യകാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ പങ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അതോറിറ്റി ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വികസനം പുതിയ ഘടന അനുസരിച്ച്, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ യുഎഇയിലെ പൊതു, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയങ്ങൾ, തന്ത്രങ്ങൾ, നിയമനിർമ്മാണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടും.

രാജ്യത്തെ സർക്കാർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്‌കൂളുകൾക്കായുള്ള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടക്കൂട്, പാഠ്യപദ്ധതി, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകൾക്ക് നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രികൾക്കായി പാഠ്യപദ്ധതി വികസിപ്പിക്കുക, മാനദണ്ഡങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുക, ലൈസൻസ് നൽകുക, സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളുടെ നിരീക്ഷണം എന്നിവ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

രാജ്യത്തെ അന്താരാഷ്‌ട്ര പരീക്ഷകളുടെ മേൽനോട്ടവും എല്ലാ പൊതു, സ്വകാര്യ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് അവ നടപ്പിലാക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതു, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തിന് പുറമേ, അവർ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും യോഗ്യതകളുടെയും തുല്യത, രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ ലൈസൻസുള്ള പൊതു, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ, പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും യോഗ്യതകളുടെയും അംഗീകാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

എമിറേറ്റ്‌സ് സ്‌കൂൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പുതിയ ഘടനയിൽ എമിറേറ്റ്‌സ് സ്‌കൂൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് ഉൾപ്പെടുന്നു, അത് യുഎഇ മന്ത്രിസഭയുടെ കുടക്കീഴിൽ വരുന്നു, കൂടാതെ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളുടെയും നഴ്‌സറികളുടെയും കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുക, രാജ്യത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം, നടപ്പാക്കൽ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും.

പുതിയ ഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ, പബ്ലിക് സ്‌കൂളുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥി പരിപാലന പരിപാടികൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇവന്റുകൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അവയുടെ നടത്തിപ്പിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനും പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നൂതനവും പുതിയതുമായ മാതൃകകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനും ഈ സ്ഥാപനം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും.

WAM/ Afsal Sulaiman http://wam.ae/en/details/1395303049671 WAM/Malayalam

WAM/Malayalam