സുസ്ഥിര നേട്ടങ്ങൾക്കായുള്ള STARS ഗോൾഡ് റേറ്റിംഗ് ലഭിക്കുന്ന അറബ് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ സർവ്വകലാശാലയായി UoS

സുസ്ഥിര നേട്ടങ്ങൾക്കായുള്ള STARS ഗോൾഡ് റേറ്റിംഗ് ലഭിക്കുന്ന അറബ് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ സർവ്വകലാശാലയായി UoS

അബുദാബി, 2022 മെയ് 22, (WAM) -- അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ ഫ്ലോറിഡ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദി അഡ്വാൻസ്‌മെന്റ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ (AASHE) സുസ്ഥിര നേട്ടങ്ങളുടെ അംഗീകാരമായി സുസ്ഥിര ട്രാക്കിംഗ്, അസസ്‌മെന്റ്, റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം (STARS) ഗോൾഡ് റേറ്റിംഗ് നേടിയ അറബ് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ സർവ്വകലാശാലയാണ് ഷാർജ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (UoS).

STARS, ഒരു ആഗോള റേറ്റിംഗ് സംവിധാനവും കോളേജുകൾക്കും സർവ്വകലാശാലകൾക്കും അവരുടെ സുസ്ഥിര പ്രകടനം സമഗ്രമായ രീതിയിൽ അളക്കുന്നതിനുള്ള സുതാര്യവും സ്വയം റിപ്പോർട്ടിംഗ് ചട്ടക്കൂടുമാണ്.

അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദി അഡ്വാൻസ്‌മെന്റ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ (AASHE) അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ 40 രാജ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 1,085 രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സർവകലാശാലകളെ തരംതിരിച്ചു.

ഷാർജ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഉൾപ്പെടെ 82 അന്താരാഷ്‌ട്ര സർവകലാശാലകൾക്ക് മാത്രമാണ് സ്റ്റാർസ് ഗോൾഡ് റേറ്റിംഗ് ലഭിച്ചത്. കൂടാതെ, അക്കാദമിക്, ഇടപെടൽ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആസൂത്രണം, ഭരണം, നവീകരണം, നേതൃത്വം എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് മേഖലകളിൽ സർവകലാശാലകളുടെ സുസ്ഥിര നേട്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയും ഷാർജ സർവകലാശാലയുടെ സ്ഥാപകനുമായ Dr. Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi-ന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസൃതമായി, സുസ്ഥിര വികസനം, ശുദ്ധമായ പാരിസ്ഥിതിക മാനദണ്ഡങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത, പാരിസ്ഥിതിക വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സുസ്ഥിര പദ്ധതികളെ പിന്തുണയ്ക്കൽ എന്നീ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള സർവ്വകലാശാലയുടെ താൽപ്പര്യം ഷാർജ സർവകലാശാല ചാൻസലർ Prof. Hamid M.K. Al Naimiy ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് സുസ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിനും സമൂഹത്തിൽ അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും സർവകലാശാലയെ പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ മാനദണ്ഡമാക്കാൻ ഷാർജ ഡെപ്യൂട്ടി ഭരണാധികാരിയും ഷാർജ സർവകലാശാലയുടെ പ്രസിഡന്റുമായ Sheikh Sultan bin Ahmed Al Qasimi-യുടെ നിർദേശങ്ങളും ഇതിന് പിന്തുണയേകി.

റിസർച്ച് ആൻഡ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് സ്റ്റഡീസ് വൈസ് ചാൻസലർ Prof. Maamar Bettayeb-ന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലും മാർഗനിർദേശത്തിലും ഈ റേറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ UOS ഫയൽ തയ്യാറാക്കാൻ സംഭാവന നൽകിയ എല്ലാവർക്കും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ Prof. Imad Alsyouf നന്ദി അറിയിച്ചു.

2017-ൽ UOS-ൽ സുസ്ഥിരത ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സുസ്ഥിരത പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വിദ്യാർത്ഥികൾ, സ്റ്റാഫ്, ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങൾ, കൂടാതെ പ്രാദേശിക സമൂഹം എന്നിവയ്‌ക്കിടയിലും സാംസ്‌കാരിക സുസ്ഥിരത വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതായി Alsyouf വാദിച്ചു. കാമ്പസിനകത്തും പുറത്തും വിവിധ പ്രചാരണ പരിപാടികളും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. സുസ്ഥിരതയുടെ സർക്കിളുകളുടെ സ്ഥാപനം കൂടാതെ, സുസ്ഥിരതയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സർവ്വകലാശാലയെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിൽ ഓഫീസിന്റെ ഫലപ്രദമായ പങ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ സുസ്ഥിരതയിലും നവീകരണത്തിലും സർവകലാശാലയെ ആഗോള റോൾ മോഡലാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു.

WAM/ Afsal Sulaiman http://wam.ae/en/details/1395303049678 WAM/Malayalam