വെള്ളിയാഴ്ച 29 സെപ്റ്റംബർ 2023 - 12:50:48 am

നിയമവിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കം, തെറ്റായ ഡാറ്റ എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് പ്രതിഫലം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ വിശദമാക്കി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ


അബുദാബി, 2022 ജൂൺ 17, (WAM) -- യുഎഇ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അതിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ, നിയമവിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കമോ തെറ്റായ ഡാറ്റയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് പകരമായി പേയ്‌മെന്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷകൾ വ്യക്തമാക്കി.

കിംവദന്തികളും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തടയുന്നതിനുള്ള 2021-ലെ ഫെഡറൽ ഉത്തരവ്-നിയമ നമ്പർ 34-ന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 55 അനുസരിച്ച്, നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മൂർത്തമോ അദൃശ്യമോ ആയ ആനുകൂല്യം ആവശ്യപ്പെടുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും, അല്ലെങ്കിൽ വിവരസാങ്കേതിക മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കമോ തെറ്റായ വിവരങ്ങളോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനോ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനോ പകരമായി പ്രതിഫലം സ്വീകരിച്ചാൽ, തടവും AED2,000,000-ൽ കൂടാത്ത പിഴയും ശിക്ഷയായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ പ്രസ്തുത വ്യക്തിക്ക് ലഭിച്ച ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ആനുകൂല്യം കണ്ടുകെട്ടൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കണ്ടുകെട്ടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവൻ/അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതോ സ്വീകരിച്ചതോ ആയ മൂല്യത്തിന് തുല്യമായ പിഴ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

കുറ്റകരമായ ഉള്ളടക്കം അടങ്ങിയ ഒരു ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ടിന്റെയോ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെയോ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുകയോ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ഒരു പരസ്യ ഇടം വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഇതേ പിഴ ബാധകമാകുമെന്ന് വീഡിയോ കാണിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, തെറ്റായ ഡാറ്റയുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണമോ നിയമവിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കമോ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികൾ ഒരു വെബ്‌സൈറ്റോ ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ടോ കുറ്റകരമാണെന്ന് കണക്കാക്കാം.

കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നിയമ സംസ്കാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ പോസ്റ്റുകൾ.

WAM/ Afsal Sulaiman http://wam.ae/en/details/1395303058406 WAM/Malayalam

WAM/Malayalam