കനത്ത മഴയിൽ താഴ്‌വരകൾ ഒഴിവാക്കി സുരക്ഷിതമായി വാഹനമോടിക്കാൻ അബുദാബി പോലീസ് വാഹനമോടിക്കുന്നവരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു

അബുദാബി, 2022 ആഗസ്റ്റ് 4, (WAM)--കനത്ത മഴയിലും അസ്ഥിരമായ കാലാവസ്ഥയിലും ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ റോഡുകളിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം വാഹനമോടിക്കാനും താഴ്‌വരകളും ജലാശയങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനും ഔദ്യോഗിക അധികാരികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനും അബുദാബി പോലീസ് (എഡിപി) വാഹനമോടിക്കുന്നവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങൾ പാലിക്കാനും റോഡിൽ വേഗത കുറയ്ക്കാനും വാഹനങ്ങൾക്കിടയിൽ സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കാനും വാഹനമോടിക്കുന്നവരോട് ഇത് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

വേഗപരിധി പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫോട്ടോയെടുക്കാൻ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റോഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഡിപി വിശദീകരിച്ചു.

WAM/ശ്രീജിത്ത് കളരിക്കൽ http://wam.ae/en/details/1395303072054 WAM/Malayalam