മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ ബയോകമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇന്നൊവേഷൻ റിസർച്ച് ലാബ് സ്ഥാപിക്കാൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി

മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ ബയോകമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇന്നൊവേഷൻ റിസർച്ച് ലാബ് സ്ഥാപിക്കാൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി

അബുദാബി, 15 മാർച്ച് 2023, (WAM) -- മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ബയോമാപ്പും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ നിർണായക ജീവിത-ശാസ്ത്ര ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഒരു ബയോകമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇന്നൊവേഷൻ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു. സുസ്ഥിര വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിന് എഐ പ്രോട്ടീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ വലിയ തോതിലുള്ള ലൈഫ് സയൻസ് മോഡലുകളിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ ഇരു പാർട്ടികളും എങ്ങനെ സഹകരിക്കുമെന്ന് ധാരണാപത്രം വിശദീകരിക്കുന്നു.

മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത്, ഡ്രഗ് ഡിസൈൻ, ഊർജം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നിവയിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി എഐ ജനറേറ്റഡ് പ്രോട്ടീനുകളിൽ മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഇരു കക്ഷികളും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ലബോറട്ടറി കുറഞ്ഞ താപനിലയിലും കോഎൻസൈമുകളുടെ സഹായമില്ലാതെയും ആൽക്കെയ്ൻ ഓക്‌സിജനേസ് കാറ്റലറ്റിക് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പുതിയ പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഡിസൈൻ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും.

ഇത് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സുസ്ഥിരമായ ആരോഗ്യം കൈവരിക്കാനും സഹായിക്കും. കൂടാതെ, പുതിയ ബയോകമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ലാബിന്റെ വരവോടെ വാർദ്ധക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് രണ്ട് കക്ഷികളും സഹകരിക്കുകയും വ്യക്തിഗത ചികിത്സകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.


WAM/ അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ