റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ-ബ്രാസാവില്ലെയുമായി യുഎഇ മൂന്ന് ധാരണാപത്രങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ചു

റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ-ബ്രാസാവില്ലെയുമായി യുഎഇ മൂന്ന് ധാരണാപത്രങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ചു

അബുദാബി, 2023 മാർച്ച് 16, (WAM) -- റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ-ബ്രസാവില്ലെയുടെ പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ മന്ത്രി ഡെനിസ് ക്രിസ്റ്റൽ സാസോ എൻഗൂസോയുമായി സഹമന്ത്രി ശൈഖ് ഷഖ്ബൂത് ബിൻ അൽ നഹ്യാൻ മൂന്ന് സാമ്പത്തിക കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു.

അബുദാബിയിലെ വിദേശകാര്യ-അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഒപ്പുവയ്ക്കൽ ചടങ്ങ്.

ഇരട്ട നികുതി ഒഴിവാക്കൽ കരാർ, നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന, സംരക്ഷണ കരാർ, വ്യോമഗതാഗത കരാർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തിന്റെ സുപ്രധാന മേഖലകളാണ് കരാറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

ഈ അവസരത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ശഖ്ബൂത് ബിൻ നഹ്യാൻ ഈ കരാറുകളുടെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു, ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പങ്കിട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് പ്രസ്തുത കരാർ. ഇക്കാര്യത്തിൽ, യുഎഇയും റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ-ബ്രാസാവില്ലെയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ശക്തിയെയും തങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും തീവ്രതയെയും യുഎഇ സഹമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു.

നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരും താമസക്കാരും സമ്പാദിക്കുന്ന വരുമാനത്തിനും മൂലധന നേട്ടത്തിനും ഇരട്ട നികുതി ചുമത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇരട്ട നികുതി ഒഴിവാക്കൽ കരാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, അതേസമയം നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹനവും സംരക്ഷണ കരാറും വ്യക്തികൾ നടത്തുന്ന തിരഞ്ഞെടുത്ത നിക്ഷേപങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കൂടാതെ, യുഎഇക്കും റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ-ബ്രാസാവില്ലിക്കുമിടയിൽ ആളുകൾ, ചരക്കുകൾ എന്നിവയുടെ സഞ്ചാരം സുഗമമാക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ വ്യോമഗതാഗത കരാർ പ്രദാനം ചെയ്യും.

 

WAM/ അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ