അബുദാബി ഹൗസിംഗ് അതോറിറ്റി 7 ബില്ല്യൺ ദിർഹം മൂല്യമുള്ള ഭവന പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കംകുറിച്ചു

അബുദാബി ഹൗസിംഗ് അതോറിറ്റി 7 ബില്ല്യൺ ദിർഹം മൂല്യമുള്ള ഭവന പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കംകുറിച്ചു

അബുദാബി, 2023 മെയ് 25, (WAM) -- അബുദാബി ഹൗസിംഗ് അതോറിറ്റി വെസ്റ്റ് ബനിയാസ്, അൽ സംഹ മേഖലകളിൽ പൗരന്മാർക്കായി 1,742 റെസിഡൻഷ്യൽ വില്ലകളുള്ള പുതിയ ഭവന പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

വെസ്റ്റ് ബനിയാസ് റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോജക്ടിൽ 1,500 റെസിഡൻഷ്യൽ വില്ലകളുടെ നിർമ്മാണവും എട്ട് മസ്ജിദുകളുടെയും 14 വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിന് പുറമേ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, പൊതു സൗകര്യങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നു. 584.7 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് 6.3 ബില്യൺ ദിർഹം ചെലവിട്ടാണ് പദ്ധതി നിർമ്മിക്കുന്നത്. 2027 രണ്ടാം പാദത്തിൽ ഇത് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അൽ സംഹ പദ്ധതിയിൽ 242 റെസിഡൻഷ്യൽ വില്ലകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ വിവിധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, രണ്ട് മസ്ജിദുകളുടെ നിർമ്മാണം, റീട്ടെയിൽ യൂണിറ്റുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. 53.4 ഹെക്‌ടർ ഭൂമിയിലാണ് പദ്ധതി നിർമ്മിക്കുന്നത്, മൊത്തം ദിർഹം 734 ദശലക്ഷത്തിലധികം ചെലവ് വരും, 2025 നാലാം പാദത്തോടെ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഈ പ്രോജക്ടുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്, അബുദാബി ഹൗസിംഗ് അതോറിറ്റി ക്യൂ ഹോൾഡിംഗ് പിജെഎസ്‌സിയുമായി രണ്ട് കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു, നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് അബുദാബി ഹൗസിംഗ് അതോറിറ്റിയുടെ പ്രയോജനത്തിനായി രണ്ട് പദ്ധതികളും കമ്പനി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യും.

വെസ്റ്റ് ബനിയാസ്, അൽ സംഹ ഭവന പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചതായി മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ഗതാഗത വകുപ്പ് ചെയർമാനും അബുദാബി ഹൗസിംഗ് അതോറിറ്റി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനുമായ മുഹമ്മദ് അലി അൽ ഷൊറഫ പറഞ്ഞു. പൗരന്മാരുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന സംയോജിതവും സുസ്ഥിരവുമായ ഭവന സമൂഹങ്ങളുടെ വികസനത്തിലൂടെ പൗരന്മാർക്ക് സ്ഥിരതയും സാമൂഹിക ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസൃതമാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അബുദാബി എമിറേറ്റിലെ ഭവന നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ സാമൂഹിക മുൻഗണനകൾ നിറവേറ്റുന്ന നൂതനമായ പരിഹാരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മേഖലകളുമായി ഫലപ്രദമായ പങ്കാളിത്തം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള അതോറിറ്റിയുടെ താൽപ്പര്യം അൽ ഷൊറാഫ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

 

WAM/അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ