ശനിയാഴ്ച 10 ജൂൺ 2023 - 6:55:36 pm

സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്യാൻ സായ്, എഡിഎഎ പ്രതിനിധികൾ ഇന്ത്യയിൽ


അബുദാബി, 25 മെയ്, 2023 (WAM) -- സുപ്രീം ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനമായ യുഎഇ (സായ്), അബുദാബി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അതോറിറ്റി (എഡിഎഎ) എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷനെയും ഓഡിറ്റർ ജനറൽ കൺട്രോളറെയും സന്ദർശിച്ചു. ഓഡിറ്റ്, അഴിമതി വിരുദ്ധ മേഖലകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും
തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതാണ് ഈ സന്ദർശനം.

അടുത്ത ജൂണിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന സായ്20 ഉച്ചകോടിയിൽ സുപ്രീം ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന പങ്കാളിത്തം പോലുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ വിഷയങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ച ചെയ്തു.

“ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ അധികാരികളുമായി തന്ത്രപരമായ ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സായ് യുഎഇ തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സന്ദർശനം. ഏറ്റവും ഉയർന്ന അന്തർദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അഴിമതിയെ നേരിടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഏകീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടുക,ഭാവി തലമുറകൾക്ക് സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള വിഭവങ്ങളും, പൊതു ഫണ്ടുകളുടെ കുറഞ്ഞ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അതോറിറ്റിയുമായി പങ്കിടുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമാണിത് " സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് സായ് യുഎഇ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

ഓഡിറ്റിലെയും അഴിമതിയെ ചെറുക്കുന്നതിലെയും മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലെ പയനിയർമാരാകാൻ സമഗ്രത, ഉത്തരവാദിത്തം, സുതാര്യത എന്നിവ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും പങ്കാളിത്തം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലൂടെയും പൊതു ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് യുഎഇക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള എല്ലാ കക്ഷികളുമായും ഈ സന്ദർശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് എഡിഎഎ വക്താവ് പറഞ്ഞു.


WAM/അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ

Amrutha