ട്രക്കുകളും ഷിപ്പുകളും ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദേശീയ സംവിധാനത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

ട്രക്കുകളും ഷിപ്പുകളും ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദേശീയ സംവിധാനത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

അബുദാബി, 2023 മെയ് 26, (WAM)– യുഎഇയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചരക്കുകളുടെയും, ട്രക്കുകളുടെയും ഉടമകൾ അംഗീകരിച്ച രജിസ്ട്രേഷൻ കാലയളവിൽ ട്രക്കുകളും ഷിപ്പ്‌മെൻ്റുകളും ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് നാഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡൻ്റിറ്റി, സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, കസ്റ്റംസ് & പോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി വകുപ്പുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് സംബന്ധിച്ച രജിസ്ട്രേഷൻ 2023 ഒക്ടോബർ 30-ന് അവസാനിക്കും.

രാജ്യത്തെ കസ്റ്റംസ് സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും വ്യാപാര ചലനം സുഗമമാക്കുന്നതിനും നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ കസ്റ്റംസ് പദ്ധതികളിലൊന്നാണ് നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഫോർ ട്രാക്കിംഗ് ട്രക്കുകളും ഷിപ്പുകളും എന്ന് അതോറിറ്റി ഡയറക്ടർ ജനറൽ മേജർ ജനറൽ സുഹൈൽ സയീദ് അൽ ഖൈലി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ തുറമുഖങ്ങളിലെ ഷിപ്പ്‌മെൻ്റുകളിലും ട്രക്കുകളിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാക്കിംഗ് ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ പ്രവേശന തുറമുഖം മുതൽ രാജ്യത്തെ അന്തിമ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതുവരെ ട്രക്കുകളേയും കയറ്റുമതികളേയും നിരീക്ഷിച്ച് സുരക്ഷയും റോഡ് സുരക്ഷയും ഉറപ്പു വരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് സംവിധാനം.

ട്രക്കുകളുടെയും ഷിപ്പ്‌മെൻ്റുകളുടെയും മേലുള്ള കസ്റ്റംസ് നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും നിശ്ചിത സമയത്ത് അവയുടെ സുരക്ഷിതമായ വരവ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും നിയമലംഘനങ്ങളും ദുരുപയോഗങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള അതോറിറ്റിയുടെ പദ്ധതിക്ക് അനുസൃതമാണ് പുതിയ സംവിധാനം.

അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മതിയായ സമയം നൽകിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ചരക്ക് ഗതാഗത മാർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഉടമകൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കാൻ അതോറിറ്റി താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് അൽ ഖൈലി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിശ്ചിത കാലയളവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാമ്പത്തിക പിഴകൾ ബാധകമാകും. ഈ പിഴ ആദ്യ മാസത്തേക്ക് 1,000 ദിർഹവും തുടർന്നുള്ള ഓരോ മാസത്തിനും100ദിർഹം വച്ച് കൂടും.

സിസ്റ്റത്തിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ ടാർഗെറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ, ലൈസൻസ് ഹോൾഡർ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമ പ്രതിനിധി വഴിയോ സിസ്റ്റത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ അപേക്ഷ https://register.entsts.ae എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി സമർപ്പിക്കുകയും രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയും വേണം.

സിസ്റ്റത്തിലെ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ട്രാൻസിറ്റ് ട്രക്കുകൾ, ട്രക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന അപകടകരമായ വസ്തുക്കൾ, ട്രക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന നിയന്ത്രിത വസ്തുക്കൾ, ട്രക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉയർന്ന കസ്റ്റംസ് തീരുവയുള്ള സാധനങ്ങൾ, കൂടാതെ ഫെഡറൽ ഗവണ്മെന്റ് നിർണ്ണയിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ട്രക്കുകൾ തുടങ്ങിയ ചരക്ക് ഗതാഗത മാർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഉടമകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.


WAM/അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ