‘സുരക്ഷിതമായ ഡിജിറ്റൽ പൊതുയിടം’ ഇന്ന് മുമ്പത്തേക്കാളും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു; യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ ഹൈക്കമ്മീഷണർ

‘സുരക്ഷിതമായ ഡിജിറ്റൽ പൊതുയിടം’ ഇന്ന് മുമ്പത്തേക്കാളും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു; യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ ഹൈക്കമ്മീഷണർ

ന്യൂയോർക്ക്, 2023 മെയ് 27, (WAM) -- എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാനുള്ള ഇടം അനുവദിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രവും പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ ഒരു സമൂഹത്തിന് നിർണായകമാണെന്ന് യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ ഹൈക്കമ്മീഷണർ വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞു, ഓൺലൈനിൽ സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷം ഇന്നത്തേക്കാളും മുമ്പ് ഒരിക്കലും അനിവാര്യമായിരുന്നില്ല എന്ന മുന്നറിയിപ്പും അദ്ദേഹം നൽകി.

"രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ, പ്രാദേശികം മുതൽ ആഗോളം വരെ, എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാൻ" നമ്മെ എല്ലാവരെയും പ്രാപ്തരാക്കാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗമാണിതെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട്, പൗര ഇടം സംരക്ഷിക്കാനും വിപുലീകരിക്കാനും യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ ഹൈക്കമ്മീഷണർ വോൾക്കർ ടർക്ക് തന്‍റെ പ്രസ്താവനയിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

ഓൺലൈനിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്ന മൈഗ്രേറ്റിംഗിനൊപ്പം, “സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിനാൽ, തുറന്നതും സുരക്ഷിതവുമായ ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് സ്‌ക്വയർ ഒരിക്കലും ഇന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രധാനമായിരുന്നില്ല” എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്നിട്ടും, പൊതുനന്മയ്‌ക്കായി ഓൺലൈൻ ഇടം സംരക്ഷിക്കാൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ പാടുപെടുകയും “പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു”, “അക്രമവും അപകടകരമായ വിദ്വേഷവും അനിയന്ത്രിതമായി പോകാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ലയിസെസ്-ഫെയർ സമീപനത്തിന് ഇടയിൽ നീങ്ങുന്നു, കൂടാതെ അമിതമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒരു ചങ്ങലയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരും മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവരുടെ സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കപ്പെടുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഓൺലൈൻ ദ്രോഹങ്ങൾ തടയുന്നതിനും പ്രതികരിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം വൻകിട ബിസിനസുകാരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു, പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഇതര ഭാഷാ പരിതസ്ഥിതിയിൽ, “ഏത് സ്ഥലത്തും ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നത്, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിന് അനുസൃതമായി നിങ്ങൾക്ക് അത് സുരക്ഷിതമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, സമാധാനം, വികസനം, "സുസ്ഥിരവും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതുമായ സമൂഹങ്ങൾ" എന്നിവയ്‌ക്ക് പൗര ഇടം സജ്ജമാക്കുന്നത് പ്രധാനമാണെന്ന് യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ മേധാവി പറഞ്ഞു, എന്നാൽ അനാവശ്യ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്നും നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു.

സമാധാനപരമായ അസംബ്ലി, ഇന്റർനെറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടൽ, ഓൺലൈനിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, ഉപദ്രവിക്കൽ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായ അടിച്ചമർത്തലുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

“ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ശുദ്ധജലം, ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, സാമൂഹിക സംരക്ഷണം, തൊഴിൽ എന്നിവയുടെ ലഭ്യത മുതൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ സാർവത്രിക പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ അവകാശങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിരമായി ആസ്വദിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായി പൗര ഇടം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ശക്തമാക്കണം, ” സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും സിവിൽ സ്പേസിൽ സമ്മർദ്ദം തുടരുന്നു, അദ്ദേഹം തുടർന്നു.

“ഗവൺമെന്റുകളും അവർ സേവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന സഹായിയാണ് സിവിൽ സമൂഹം, പലപ്പോഴും ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പാലവുമാണ്. പൊതു പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റുകൾ ഈ ഇടം സംരക്ഷിക്കണം, " ടർക്ക് വാദിച്ചു.


WAM/ അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ