ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ യുഎഇ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം പുലർത്തുന്നു: മറിയം അൽംഹെരി

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ യുഎഇ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം പുലർത്തുന്നു: മറിയം അൽംഹെരി

അബുദാബി, 2023 ജൂൺ 7, (WAM)–ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിലും എല്ലാ താമസക്കാരുടെയും ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും മുൻ‌ഗണനയായി ആഗോള ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെ ഉയർന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ യുഎഇ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മറിയം ബിൻ്റ് മുഹമ്മദ് അൽംഹെരി പറഞ്ഞു.

"ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ തന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന സ്തംഭമാണ്. നിരവധി നയങ്ങളും നിയമങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ നയങ്ങൾ മന്ത്രാലയം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ ഭക്ഷ്യ മൂല്യ ശൃംഖലയിലുടനീളമുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളും ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഉത്പാദിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് യുഎഇയിലെ വിവിധ പങ്കാളികളുമായി സഹകരിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ. സമൂഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഇത്," ലോക ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഒരു പ്രധാന ആഗോള ആശങ്കയാണ്, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഓരോ വർഷവും ഭക്ഷണത്തിലെ മലിനീകരണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. തൽഫലമായി, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂട് അടിയന്തിരമായി ആവശ്യമാണ്. ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും നൽകുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ, ഇത് ദരിദ്ര സമൂഹങ്ങൾക്കും യുഎൻ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനും പ്രസക്തമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പട്ടിണിക്കെതിരായ പോരാട്ടം മുറുക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ," അൽഹംരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

"ഈ വർഷം യുഎഇയിൽ കോപ്28 സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആഗോള ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും സുസ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ക്രിയാത്മക ചർച്ചകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അവസരമൊരുക്കും. ആരോഗ്യകരവും മതിയായതും സുരക്ഷിതവുമായ ഭക്ഷണം തുടർച്ചയായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കും. ഭക്ഷ്യ മൂല്യ ശൃംഖലയിലുടനീളം കാർബൺ കാൽപ്പാടുകൾ കുറയ്ക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ-സ്മാർട്ട് സംവിധാനങ്ങളായി നിലവിലുള്ള ഭക്ഷ്യ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഈ വർഷത്തെ കോപ്28 കോൺഫറൻസിലൂടെ, പ്രത്യേകിച്ചും ആഗോള ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു റോഡ് മാപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങളെ യുഎഇ അണിനിരത്തും," മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.

 

WAM/അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ