ശനിയാഴ്ച 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 - 4:39:42 am

എസ്‌സി‌സിയുടെ നാലാമത്തെ സെഷൻ പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് ഷാർജ ഭരണാധികാരി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു


ഷാർജ, 7 ജൂൺ 2023 (WAM) -- ഷാർജ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കൗൺസിലിന്റെ (എസ്‌സി‌സി) പത്താം നിയമനിർമ്മാണ കാലയളവിലെ നാലാമത്തെ സെഷൻ പിരിച്ചുവിടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ഡോ. ശൈഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി ഒരു അമീരി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ജൂൺ 15 വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന യോഗത്തിന്റെ അജണ്ടയുടെ പരിഗണന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം എസ്സിസിയുടെ പത്താം നിയമസഭാ കാലയളവിന്റെ നാലാമത്തെ സാധാരണ സെഷൻ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് ഡിക്രി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.

WAM/അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ

Amrutha