ഫോറം ഫോർ പീസ് പത്താം പതിപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ സജ്ജമായി അബുദാബി

ഫോറം ഫോർ പീസ് പത്താം പതിപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ സജ്ജമായി അബുദാബി

അബുദാബി, 2023 സെപ്റ്റംബർ 19, (WAM) -- വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ്‌ അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിലും യുഎഇ ഫത്‌വ കൗൺസിൽ ചെയർമാനും അബുദാബി ഫോറം ഫോർ പീസ് തലവനുമായ ശൈഖ്‌ അബ്ദുല്ല ബിൻ ബയ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലും, അബുദാബി ഫോറം ഫോർ പീസ് പത്താം പതിപ്പ് സഹിഷ്ണുതയുടെയും സുസ്ഥിരതയുടെയും തലസ്ഥാനമായ അബുദാബിയിൽ നവംബർ 14 മുതൽ 16 വരെ 'സുസ്ഥിര സമാധാനത്തിനായി: വെല്ലുവിളികളും അവസരങ്ങളും' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ആഘോഷിക്കും.

യുഎഇ, അറബ് മേഖല, ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക, അക്കാദമിക്, വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെ വിപുലമായ പങ്കാളിത്തത്തിന് ഈ പരിപാടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കും.

സുസ്ഥിര വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ സമാധാനത്തിന്റെ പങ്ക് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വേദിയായി ഫോറത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയും സുസ്ഥിരതയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന സുസ്ഥിരത വർഷം എന്ന യുഎഇയുടെ പ്രഖ്യാപനവുമായി ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം യോജിക്കുന്നു.

ഫോറത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തെ അജണ്ടയിൽ സുസ്ഥിര സമാധാനം: ആശയങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും, സുസ്ഥിര സമാധാനത്തിന്റെ ആശയവും യുഎഇയുടെ അനുഭവവും, സമകാലിക ആഗോള പ്രതിസന്ധികളും സുസ്ഥിര സമാധാനവും, സുസ്ഥിര സമാധാനവും സുസ്ഥിര വികസനവും, മതപരവും സാംസ്കാരികവുമായ നയതന്ത്രവും പ്രതിരോധ നടപടികളും എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പ്രധാന ചർച്ചകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഫോറത്തിന്റെ പത്താം വാർഷികത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മക ആഘോഷം, രാഷ്ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്റെ നേതൃത്വം, ശൈഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ തുടർച്ചയായ പരിശ്രമം എന്നിങ്ങനെ യുഎഇയുടെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ നിരവധി ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുകയും നിരവധി പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന വസ്തുത എടുത്തുകാണിക്കും.

ഫോറത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഒരു പുതിയ തന്ത്രം രൂപപ്പെടുത്താനും, പങ്കാളിത്തം വിപുലീകരിക്കുന്നതിലൂടെ സാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നതിനും സമാധാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സംഘർഷങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും യോജിപ്പുള്ള സഹവർത്തിത്വം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുമായി ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും പ്രവർത്തനപരവുമായ സഖ്യങ്ങൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പാഠ്യപദ്ധതികൾ, കലാ-സാങ്കേതിക മാധ്യമങ്ങൾ, മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ സ്ഥാപന-നിർമ്മാണത്തിലൂടെയും വിദ്യാഭ്യാസ ഉള്ളടക്കം നൽകുന്നതിലൂടെയും ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കും.

കൂടാതെ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സമാധാനവും സഹവർത്തിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംരംഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രദർശനത്തിനും ഫോറം സാക്ഷ്യം വഹിക്കും.


WAM/ അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ