ഒക്ടോബർ 1-ന് മുന്നോടിയായി തൊഴിലില്ലായ്മ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിൽ വരിക്കാരാകാൻ മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം

 ഒക്ടോബർ 1-ന് മുന്നോടിയായി തൊഴിലില്ലായ്മ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിൽ വരിക്കാരാകാൻ മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം

അബുദാബി, 19 സെപ്റ്റംബർ 2023 (WAM) -- പൗരന്മാരോടും താമസക്കാരോടും ഒക്‌ടോബർ 1-നകം തൊഴിലില്ലായ്മ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ മാനവവിഭവശേഷി എമിറേറ്റൈസേഷൻ മന്ത്രാലയം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പദ്ധതിയിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാത്തവരിൽ നിന്നും 400 ദിർഹം പിഴ ഈടാക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

സ്വകാര്യ, ഫെഡറൽ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ പൗരത്വമോ റസിഡൻസി നിലയോ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഈ സ്കീം ബാധകമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, സ്വന്തം ബിസിനസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾ, വീട്ടുജോലിക്കാർ, താത്കാലിക ജീവനക്കാർ, 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള വ്യക്തികൾ, പെൻഷൻ സ്വീകരിച്ച് പുതിയ തൊഴിലുടമയുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ വിരമിച്ചവർ എന്നീ വിഭാഗം ആളുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.

തൊഴിലില്ലായ്മ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിൽ കുറഞ്ഞത് 12 മാസത്തേക്ക് എൻറോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻഷുറർ (ജീവനക്കാരന്) ഇൻഷുറൻസ് നഷ്ടപരിഹാരം ക്ലെയിം ചെയ്യാം. പ്രോസസിംഗ് കാലയളവിൽ ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത വ്യക്തി അവരുടെ റെസിഡൻസി റദ്ദാക്കുകയോ പുതിയ ജോലി ആരംഭിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെടും. ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രോസസ്സിംഗിന് വിധേയമാകും.

തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ആറ് മാസങ്ങളിൽ ശരാശരി അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 60% എടുത്താണ് നഷ്ടപരിഹാര തുക നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അച്ചടക്ക കാരണങ്ങളാൽ ജീവനക്കാരനെ പിരിച്ചുവിടുകയോ സ്വമേധയാ രാജിവെക്കുകയോ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം, തൊഴിലില്ലായ്മ തീയതി മുതൽ പരമാവധി മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഈ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും.

പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ ജീവനക്കാരനും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും തൃപ്തികരമായ ജീവിത നിലവാരം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്, തൊഴിൽ വിപണി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും തൊഴിലാളികൾക്ക് സാമൂഹിക പരിരക്ഷ നൽകുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.

 

WAM/ അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ