• امارات
  Wed 20-10-2021 23:16 PM

  محمد بن راشد د جيټکس ګلوبل ايکس اي ايي هرڅه 41 مه ګنړه لیدنه وکړه

  دوبۍ ، 20 اکټوبر ، 2021 (وام) - جلالتمآب شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، د ولسمشر مرستیال ، لومړی وزیر او د دوبۍ واکمن ، نن د جيټکس ګلوبل ايکس اي ايي هرڅه د 41 مې نسخې څخه لیدنه وکړه ، د نړۍ ترټولو اغیزمنه ټیکنالوژي سرچینه او شبکه پیښه د دوبۍ نړیوال سوداګرۍ مرکز (ډۍ ډبليو ټۍ سۍ) کې ترسره کیږي.شیخ محمد سره د عظمت شیخ منصور بن محمد بن راشد المکتوم هم و. د نړیوال ټیکنالوژۍ پیښې د 140 څخه زیاتو...
  4/1
 • امارات
  Wed 20-10-2021 23:16 PM

  محمد بن راشد د جيټکس ګلوبل ايکس اي ايي هرڅه 41 مه ګنړه لیدنه وکړه

  دوبۍ ، 20 اکټوبر ، 2021 (وام) - جلالتمآب شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، د ولسمشر مرستیال ، لومړی وزیر او د دوبۍ واکمن ، نن د جيټکس ګلوبل ايکس اي ايي هرڅه د 41 مې نسخې څخه لیدنه وکړه ، د نړۍ ترټولو اغیزمنه ټیکنالوژي سرچینه او شبکه پیښه د دوبۍ نړیوال سوداګرۍ مرکز (ډۍ ډبليو ټۍ سۍ) کې ترسره کیږي.شیخ محمد سره د عظمت شیخ منصور بن محمد بن راشد المکتوم هم و. د نړیوال ټیکنالوژۍ پیښې د 140 څخه زیاتو...
  4/2
 • امارات
  Wed 20-10-2021 23:16 PM

  محمد بن راشد د جيټکس ګلوبل ايکس اي ايي هرڅه 41 مه ګنړه لیدنه وکړه

  دوبۍ ، 20 اکټوبر ، 2021 (وام) - جلالتمآب شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، د ولسمشر مرستیال ، لومړی وزیر او د دوبۍ واکمن ، نن د جيټکس ګلوبل ايکس اي ايي هرڅه د 41 مې نسخې څخه لیدنه وکړه ، د نړۍ ترټولو اغیزمنه ټیکنالوژي سرچینه او شبکه پیښه د دوبۍ نړیوال سوداګرۍ مرکز (ډۍ ډبليو ټۍ سۍ) کې ترسره کیږي.شیخ محمد سره د عظمت شیخ منصور بن محمد بن راشد المکتوم هم و. د نړیوال ټیکنالوژۍ پیښې د 140 څخه زیاتو...
  4/3
 • امارات
  Wed 20-10-2021 23:16 PM

  محمد بن راشد د جيټکس ګلوبل ايکس اي ايي هرڅه 41 مه ګنړه لیدنه وکړه

  دوبۍ ، 20 اکټوبر ، 2021 (وام) - جلالتمآب شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، د ولسمشر مرستیال ، لومړی وزیر او د دوبۍ واکمن ، نن د جيټکس ګلوبل ايکس اي ايي هرڅه د 41 مې نسخې څخه لیدنه وکړه ، د نړۍ ترټولو اغیزمنه ټیکنالوژي سرچینه او شبکه پیښه د دوبۍ نړیوال سوداګرۍ مرکز (ډۍ ډبليو ټۍ سۍ) کې ترسره کیږي.شیخ محمد سره د عظمت شیخ منصور بن محمد بن راشد المکتوم هم و. د نړیوال ټیکنالوژۍ پیښې د 140 څخه زیاتو...
  4/4