බදාදා 28 ජුලි 2021 - 8:05:43 පස්වරු (ප.ව.)
ව්‍යාපාරික
2021 Jul 26 Mon, 11:56:01 pm

වසර 50 ක් තුල ADFD ඩිරාම් බිලියන 150 කට වඩා සංවර්ධන අරමුදල් වශයෙන් රටවල් 97 ක ආයෝජනය කර තිබේ 

අබුඩාබි, 2021 ජූලි 26 (WAM) -- සංවර්ධනය සඳහා අබුඩාබි අරමුදල (ADFD) 1971 දී පිහිටුවන ලද දා සිට සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල ආර්ථිකයන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ දැක්ම යථාර්ථයට පරිවර්තනය කිරීමේදී ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. එසේම ජාතික ආර්ථිකයට සහාය වීම සහ ගෝලීය තරඟකාරිත්වය ඉහළ නැංවීම මේ හරහා ඉලක්ක කරයි. පසුගිය වසර 50 තුළ මෙම අරමුදල රටවල් 97 ක උපායමාර්ගික ව්‍යාපෘති දහස් ගණනකට මුදල් සපයා ඇති අතර එමඟින් විශාල සමාජ හා ආර්ථික බලපෑම් ඇති විය. ADFD හි මූල්‍ය හා ආයෝජන පරිමාව ඩිරාම් බිලියන 150...