සඳුදා 28 නොවැම්බර් 2022 - 8:10:29 පෙරවරු (පෙ.ව)
ව්‍යාපාරික
2022 Nov 24 Thu, 07:43:00 am

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය පුනර්ජනනීය බලශක්තියේ ප්‍රමුඛයා බවට EIC වාර්තාව පෙන්වා දෙයි

ලන්ඩන්, 2022 නොවැම්බර් 24 (WAM) -- ලෝකයේ විශාලතම බලශක්ති වෙළඳ සංගමයක් වන බලශක්ති කර්මාන්ත කවුන්සිලය (EIC), එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ බලශක්ති කර්මාන්තයේ තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාවක් නිකුත් කර ඇති අතර, රටේ විවිධ බලශක්ති මිශ්‍රණය සහ පුනර්ජනනීය බලශක්තියේ ප්‍රමුඛයා ලෙස එහි පිහිටීම පෙන්නුම් කරයි. "එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ලොව පුරා ව්‍යාපාර සඳහා විශාල බලශක්ති ව්‍යාපෘති මිශ්‍රණයක් ලබා දෙන අතර කර්මාන්තයේ ඉතිහාසයේ සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘති සඳහා අඩුම ලංසු කිහිපයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත" යනුවෙන් EIC හි මැද පෙරදිග, අප්‍රිකාව, රුසියාවේ කලාපීය අධ්‍යක්ෂ Ryan McPherson පැවසීය. "එක්සත් අරාබි එමීර්...