සඳුදා 10 මැයි 2021 - 11:17:46 පෙරවරු (පෙ.ව)
ව්‍යාපාරික
2021 May 09 Sun, 09:55:55 am

කොංගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ Banana Port හි සංවර්ධනය DP World ආරම්භ කරයි 

කිංෂාසා, 2021 මැයි 9 (WAM) -- DP World සමාගම සහ කොංගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ රජය අතර ආරම්භක කොන්ත්‍රාත්තුවට සංශෝධන පිළිබඳ එකඟතාවයෙන් පසුව, Banana Port හි ගැඹුරු මුහුදේ වරාය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ප්‍රමුඛ පෙළේ ගෝලීය සැපයුම්කරුවෙකු වන DP World සූදානම් වේ. කොන්ත්‍රාත්තුවේ සංශෝධන සාරාංශ කරන කාලීන පත්‍රිකාවක්, කොන්ගෝ ජනරජයේ රාජ්‍ය නායකයා වන මාණ්ඩලික ප්‍රධානී Guylain Nyembo Mbwizya සහ DP World, මැදපෙරදිග සහ අප්‍රිකානු කලාපයේ ප්‍රධාන විධායක සහ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ Suhail Al Banna විසින් කිංෂාසා හි අත්සන් කර තිබේ. Banana Port හි සංවර්ධනය කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා...