බ්‍රහස්පතින්දා 08 දෙසැම්බර් 2022 - 1:51:26 පස්වරු (ප.ව.)
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
2022 Dec 08 Thu, 09:06:00 am

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අභ්‍යවකාශ ඒජන්සිය සහ Amazon Web Services අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කරයි

අබුඩාබි, 2022 දෙසැම්බර් 07 (WAM) -- UAE අභ්‍යවකාශ ඒජන්සිය සහ Amazon Web Services (AWS) එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ විචිත්‍රවත්, තිරසාර, තරඟකාරී සහ නව්‍ය අභ්‍යවකාශ අංශයක් නිර්මාණය කිරීමට සහාය වීම සඳහා උපාය මාර්ගික අභිප්‍රාය සහ සහයෝගීතාව පිළිබඳ ප්‍රකාශයකට අත්සන් කර ඇත.මෙම සහයෝගීතාවය හරහා, AWS විසින් "අභ්‍යවකාශ කර්මාන්ත සංවර්ධන වැඩසටහන" යන විශේෂිත මුල පිරීම් තුනක් මත UAE අභ්‍යවකාශ ඒජන්සිය සහ අදාළ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අභ්‍යවකාශ සංවිධාන සහ ආයතන සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනු ඇත; "Talent for Space Programme"; සහ "විවෘත දත්ත අනුග්‍රාහක වැඩසටහන."අභ්‍යවකාශ කර්මාන්ත සංවර්ධන වැඩසටහන දැනට...