සිකුරාදා 28 ජනවාරි 2022 - 8:22:54 පස්වරු (ප.ව.)
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
2022 Jan 27 Thu, 11:54:14 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ කාර්මික අපනයන ඩිරාම් බිලියන 120 ඉක්මවයි 

අබුඩාබි, 2022 ජනවාරි 27 (WAM) - 2021 දී දළ වශයෙන් ඩිරාම් බිලියන 120 (ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 33ක් පමණ) වූ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සිට විදේශ වෙලඳපොලවල් වෙත කාර්මික අපනයනවල ඓතිහාසික වර්ධනයක් අධීක්‍ෂණය කරමින් කර්මාන්ත හා උසස් තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය සමඟ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය කාර්මික අංශයේ වර්ධනය සහ සංවර්ධනය සාර්ථකව වැඩිදියුණු කර ඇත. ෆෙඩරල් ජාතික කවුන්සිලයේ සැසියේදී, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ කාර්මික අංශයේ සංවර්ධනය අමතමින්, කර්මාන්ත හා උසස් තාක්ෂණ අමාත්‍ය ආචාර්ය සුල්තාන් බින් අහමඩ් අල් ජබර්, උසස් තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සාරා බින්ට් යූසිෆ් අල් අමිරි ද...