අඟහරුවාදා 19 ඔක්තෝම්බර් 2021 - 3:59:33 පස්වරු (ප.ව.)
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
2021 Oct 18 Mon, 09:09:05 am

Paperless උපායමාර්ගයේ ඉලක්ක වලින් 98% ක් ඩුබායි විසින් සම්පූර්ණ කරයි

ඩුබායි, 2021 ඔක්තෝම්බර් 18 (WAM) -- සහභාගී වන සියලුම රාජ්‍ය ආයතන හරහා ඩුබායි කඩදාසි රහිත උපායමාර්ගය සිය රජයේ ගනුදෙනු ඩිජිටල්කරණ අරමුණු වලින් 98.86% ක් සපුරා ඇති බව ඩිජිටල් ඩුබායි එහි GITEX ග්ලෝබල් 2021 හි පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී හෙළි කළේය. මෙම උපායමාර්ගය සඳහා සහභාගී වන ඩුබායි රජයේ ආයතන 43 ක් ඔවුන්ගේ අභ්‍යන්තර හා බාහිර ක්‍රියාවලීන් ඩිජිටල්කරණය කිරීමට සමත් වී තිබේ. සාමූහිකව ඔවුන් ඩිජිටල් සේවාවන් 1800 කට වඩා ලබා දෙන අතර ප්‍රධාන ක්‍රියාවලි 10,500 කට වඩා ක්‍රියාත්මක කර තිබේ. එමිරේට්ස් සමාගම ලෝක ඩිජිටල් ප්‍රාග්ධනයක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීම,...