ඉරිදා 29 මැයි 2022 - 9:53:57 පෙරවරු (පෙ.ව)
2022 May 19 Thu, 02:14:31 pm

පශ්චාත් වසංගත ලෝකයේ ලෝකයේ වඩාත්ම විවෘත නගර අතර ඩුබායි යථා තත්ත්වයට 

ඩුබායි, 2022 මැයි 18 (WAM) -- 2022 අරාබි සංචාරක වෙළඳපොළ (Arabian Travel Market - ATM) පසුගිය සතියේ අවසන් වූයේ වසංගතයෙන් පසු එහි පළමු පූර්ණ ධාරිතාවයෙන් යුත් උත්සවයට ලොව පුරා නරඹන්නන් 23,000 කට වඩා ආකර්ෂණය කරමිනි. පසුගිය වසරට වඩා එහි අමුත්තන් දෙගුණ කළ සිව්දින උත්සවය, රටවල් 150 කින් ප්‍රදර්ශකයින් සහ සහභාගිවන්නන් 1,500 ක් එකට එක් කළ අතර, පශ්චාත් වසංගත ලෝකයේ ලෝකයේ වඩාත්ම විවෘත නගරය ලෙස ඩුබායි හි වැඩෙන කීර්තිය පෙන්නුම් කරයි. නගරය විසින් වසංගතය පාලනය කිරීම, ලෝකයේ ආරක්ෂිතම පරිසරයක් සැපයීමට ඇති හැකියාව සහ එහි ආර්ථික වර්ධනයේ...