ඉරිදා 16 මැයි 2021 - 3:22:39 පස්වරු (ප.ව.)
ගල්ෆ් සහයෝගිතා කවුන්සිලය (ජී.සී.සී.)
2021 May 10 Mon, 09:17:33 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ බහරේනය එන්නත් කරන ලද සංචාරකයින් සඳහා ආරක්ෂිත ගමන් කොරිඩෝවක් අනුගමනය කරයි

අබුඩාබි, 2021 මැයි 10 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ බහරේනය ඔවුන්ගේ ඒකාබද්ධ සහයෝගීතාවයේ සහ සම්බන්ධීකරණයේ කොටසක් ලෙස COVID-19 ට එන්නත් කරන ලද සංචාරකයින් සඳහා ආරක්ෂිත සංචාරක කොරිඩෝවක් අනුගමනය කර ඇති අතර COVID-19 වසංගතයෙන් ගොඩ ඒමට ඔවුන්ගේ ඒකාබද්ධ ප්‍රයත්නයන් ද ඇත. මෙම සංචාරක කොරිඩෝව මගින් නිරෝධායනයකින් තොරව Eid al-Fitr හි පළමු දිනයේ සිට දෙරට අතර ගමන් කිරීමට ජනතාවට හැකි වේ. සෑම කෙනෙකුටම ආරක්ෂිත ගමන් බිමන් සහතික කිරීම සඳහා මෑතකදී යාවත්කාලීන කරන ලද ගමනාන්ත රට විසින් අනුගමනය කරන ලද පූර්වාරක්ෂාව අනුගමනය කිරීමට ඔවුන්ට අවශ්‍ය වනු...