ඉරිදා 04 ජූනි 2023 - 5:47:02 පස්වරු (ප.ව.)
ඉවසීම සහ සතුට
2022 Mar 20 Sun, 12:44:06 pm

අබුඩාබිය සතුටින් සහ තෘප්තියෙන් ඉහළ රටක් බවට ජීවන තත්ත්ව දර්ශක පෙන්නුම් කරයි 

අබුඩාබි, 2022 මාර්තු 20 (WAM) -- අබුඩාබි හි ප්‍රජා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (DCD) නිවේදනය කර ඇත්තේ එමිරේට්ස් හි ජීවන තත්ත්ව දර්ශක මගින් සතුට හා තෘප්තිමත් අනුපාතයන් වැඩි වී ඇති බවයි. මෙය මාර්තු 20 වැනි දිනට යෙදෙන ජාත්‍යන්තර සන්තෝෂයේ දිනයට සමගාමීව ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අතර, ප්‍රජාවේ ප්‍රධාන රියැදුරෙකු ලෙස සතුටේ වැදගත්කම හඳුනා ගනිමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය (UNGA) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද වැදගත්ම දිනවලින් එකක් ලෙස සැලකේ. ප්‍රජාව කෙරෙහි සැලකිල්ල දැක්වීම සහ ජීවන රටාව වැඩිදියුණු කිරීම වඩා හොඳ ජීවන තත්ත්වයක් සහ සතුටක් කරා ගෙන යන...