අඟහරුවාදා 19 ඔක්තෝම්බර් 2021 - 5:05:32 පස්වරු (ප.ව.)
අන්තර්ජාතික
2021 Oct 17 Sun, 09:08:56 am

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සාමකාමී සහජීවනයේ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි

නිව් යෝර්ක්, 2021 ඔක්තෝම්බර් 17 (WAM) -- එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්‍ෂක මණ්ඩලයේදී විවිධත්වයෙන් හා සාමයෙන් පොහොසත් සමාජයන් සඳහා සාමකාමී සහජීවනය සහ ඉවසීම ප්‍රවර්‍ධනය කිරීමේ හා වැළඳ ගැනීමේ වැදගත්කම එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය අවධාරණය කළේය. කෙන්යාවේ ජනාධිපති උහුර් කෙන්යාටාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සාමය ගොඩනැගීම සහ සාමය පවත්වා ගැනීම පිළිබඳ ආයතනයේ විවෘත විවාදය සඳහා ඉදිරිපත් කළ ප්‍රකාශයකදී, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විවිධ සමාජයන්, සංස්කෘතීන් සහ ආගම් අතර සහජීවනය, ඉවසීම සහ සමගිය යන පදනම තහවුරු කිරීම සඳහා වූ පියවරයන් ආරම්භ කළ ආකාරය විස්තර කළේය. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් සාමකාමී හා...