සිකුරාදා 01 ජුලි 2022 - 2:22:24 පෙරවරු (පෙ.ව)
වාර්තා
2022 Jun 24 Fri, 03:55:35 pm

2022 ගිම්හානය සඳහා සංචාරක අංශයේ ආකර්ශනීය බව ඉහළ නංවන ප්‍රධාන සාධක හයක්

අබුඩාබි, 24 ජූනි, 2022 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය කාර්යබහුල ගිම්හාන සමයක් අපේක්ෂා කරන අතර, එය ලෝකයේ වඩාත්ම ආකර්ශනීය ගමනාන්තයක් ලෙස ලෝක සංචාරක සිතියමේ රටේ අභිමානය ශක්තිමත් කරනු ඇත. මෙම වාර්තාවේ, එමිරේට්ස් ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය (WAM) රට විසින් පිරිනමනු ලබන වාසි කිහිපයක් ඉස්මතු කරයි. ගුවන් සේවා අංශයේ කාර්යක්ෂමතාවය, සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ තරඟකාරිත්වය, සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ස්ථාවරත්වය සහ රට විසින් සපයනු ලබන බොහෝ සංචාරක විකල්ප ඇතුළු ප්‍රධාන සාධක හයක් ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය නංවනු ඇත. ගුවන් සේවා අංශය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ගුවන් සේවා අංශය 2019...