අඟහරුවාදා 19 ඔක්තෝම්බර් 2021 - 3:31:42 පස්වරු (ප.ව.)
ක්‍රීඩා
2021 Oct 10 Sun, 12:21:19 pm

රස් අල් කයිමා හි ටෆ් මඩර් යලි කරලියට 

රස් අල් කයිමා, 2021 ඔක්තෝම්බර් 10 (WAM) -- රස් අල් කයිමා හි මිනා අල් අරාබි විසින් 2021 ඔක්තෝබර් 15 දින අභියෝගාත්මක, ලොව පිළිගත් බාධක පාඨමාලාව වන ටෆ් මඩර් සඳහා සත්කාරකත්වය සපයයි. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ප්‍රමුඛ දේපල සංවර්ධනය සහ සංචාරක යටිතල පහසුකම් සමාගමක් වන RAK Properties එළඹෙන ටෆ් මඩර් තරඟයේ ඉඩම් හවුල්කරුවෙකි. "මේ වසරේදී ද මනා අල් අරාබි හි තද මඩ සත්කාරකත්වය ලබා දීමට ලැබීම ගැන අපි සතුටු වෙමු. විවිධ සුන්දර භූ දර්ශන සහිතව, රාස් අල් කයිමා යනු වික්‍රමාන්විතයන් සඳහා අසාමාන්‍ය අත්දැකීමක් ලබා ගැනීමට සුදුසුම...