බදාදා 28 ජුලි 2021 - 8:26:05 පස්වරු (ප.ව.)
ක්‍රීඩා
2021 Jul 20 Tue, 11:18:17 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නායකයින්ට අරාබි සහ ඉස්ලාමීය රාජ්‍යයන්ගෙන් Eid සුබ පැතුම් ගලා එයි

අබුඩාබි, 2021 ජූලි 20 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජනාධිපති අතිගරු Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan ට Eid Al Adha උත්සවය වෙනුවෙන් අරාබි සහ ඉස්ලාමීය නායකයින්ගෙන් සුබ පැතුම් ගලා එමින් තිබේ. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අගමැති සහ ඩුබායි පාලකයා වන අතිගරු Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum සහ අබුඩාබියේ ඔටුන්න හිමි කුමරු සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සන්නද්ධ හමුදාවේ නියෝජ්‍ය උත්තරීතර අණදෙන නිලධාරී අතිගරු Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan හට ද Eid Al Adha සුබ අවස්ථාවට වෙනුවෙන් රජවරුන්, ජනාධිපතිවරුන්, එමීර්වරුන් සහ අරාබි...