ඉරිදා 16 මැයි 2021 - 4:30:34 පස්වරු (ප.ව.)
ලෝකය
2021 May 14 Fri, 10:56:09 am

රොහින්ග්‍යා සරණාගතයින් සඳහා අත් වැල් බැඳ ගනිමින් සහයෝගය ලබා දෙන ලෙසට UNHCR සංවිධානය ඉල්ලයි 

ජිනීවා, 2021 මැයි 14 (WAM) -- රෝහින්ග්‍යා මානුෂීය අර්බුදය සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගත ඒජන්සිය (UNHCR) විසින් ලබන අඟහරුවාදා (මැයි 18) පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ සමුළුවට සහ 2021 ඒකාබද්ධ ප්‍රතිචාර සැලැස්ම (Joint Response Plan - JRP) දියත් කිරීමට පෙර, එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගත ඒජන්සිය රෝහින්ග්‍යා සරණාගතයින් සඳහා නව ජාත්‍යන්තර කැපවීම, සහයෝගය ලබා දෙන ලෙසට ඉල්ලා සිටී. 2021 ඒකාබද්ධ ප්‍රතිචාර සැලැස්ම (Joint Response Plan - JRP) විසින් බංග්ලාදේශ රජය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිත ආයතන 134 ක් සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන හවුල්කරුවන් මෙම වසරේදී මිලියන 1.4 කට ආසන්න ජනතාවක් ඉලක්ක කර ගැනීමට...