බදාදා 27 සැප්තැම්බර් 2023 - 2:43:57 පස්වරු (ප.ව.)
පනස් වන වසර
2022 Feb 25 Fri, 11:23:53 pm

2030 වන විට ප්‍රමාණාත්මකව ඩිරාම් ට්‍රිලියන 1.4 සිට ඩිරාම් ට්‍රිලියන 3 දක්වා ආර්ථික ශක්තිමත්භාවයක් ලැබීමට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය බලාපොරොත්තු වේ 

අබුඩාබි, 2022 පෙබරවාරි 25 (WAM) -- 2030 වන විට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආර්ථිකයේ ප්‍රමාණය ඩිරාම් ට්‍රිලියන 1.4 සිට ඩිරාම් ට්‍රිලියන 3 දක්වා ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කරන බව ආර්ථික අමාත්‍ය Abdullah bin Touq Al Marri පැවසීය. මෙම ඉලක්කය සඳහා නව ආර්ථික විවිධාංගීකරණ උපාය මාර්ග අනුගමනය කිරීම අවශ්‍ය වන අතර, සිව්වන කාර්මික විප්ලවය වැලඳ ගැනීම ඇතුළු නව ආර්ථික ක්ෂේත්‍රවලට සහාය වීම සහ ජාතික ආර්ථිකය ප්‍රවර්ධනය සඳහා උසස් තාක්ෂණයන් භාවිතා කිරීම, පර්යේෂණ හැකියාවන් ඉහළ නැංවීම, අනාගත කර්මාන්ත සහතික කිරීම සහ සෘජු විදේශ ආයෝජන (FDI) එකතු කිරීමක් හරහා...