බදාදා 12 මැයි 2021 - 12:44:10 පස්වරු (ප.ව.)

Fatima bint Mubarak කාන්තාවන්, සාමය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම දියත් කරයි

  • ‎فاطمة بنت مبارك تطلق أول خطة عمل وطنية حول المرأة والسلام والأمن على مستوى دول الخليج العربية
  • ‎الاتحاد النسائي العام ينظم دورة "النوع الاجتماعي في عمليات السلام"
  • ‎فاطمة بنت مبارك تطلق أول خطة عمل وطنية حول المرأة والسلام والأمن على مستوى دول الخليج العربية
  • ‎فاطمة بنت مبارك تطلق أول خطة عمل وطنية حول المرأة والسلام والأمن على مستوى دول الخليج العربية
  • ‎فاطمة بنت مبارك تطلق أول خطة عمل وطنية حول المرأة والسلام والأمن على مستوى دول الخليج العربية
  • ‎فاطمة بنت مبارك تطلق أول خطة عمل وطنية حول المرأة والسلام والأمن على مستوى دول الخليج العربية
  • ‎فاطمة بنت مبارك تطلق أول خطة عمل وطنية حول المرأة والسلام والأمن على مستوى دول الخليج العربية
වීඩියෝ රූප

අබුඩාබි, 2021 මාර්තු 31 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සාමාන්‍ය කාන්තා සංගමයේ සභාපතිනිය, මාතෘත්වය හා ළමාභාවය පිළිබඳ උත්තරීතර කවුන්සිලයේ සභාපති සහ පවුල් සංවර්ධන පදනමේ උත්තරීතර සභාපතිනිය වන අතිගරු Sheikha Fatima bint Mubarak මහත්මිය විසින් කාන්තාවන්, සාමය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩල 1325 යෝජනාව (UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security) ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අද දියත් කර තිබේ.

මෙම සුවිශේෂී දියත් කිරීම GCC රටක් සඳහා වන පළමු අවස්ථාව වන අතර සාමය සහ ආරක්ෂාව සඳහා කාන්තාවන්ගේ භූමිකාව ඉදිරියට ගෙන යාමට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ කැපවීම සංකේතවත් කරයි.

"එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සඳහා පොදු කාන්තා සංගමය සහ සියලුම ජාතික ආයතන වන ෆෙඩරල්, ප්‍රාදේශීය සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන දරන උත්සාහය මම අගය කරමි. කාන්තාවන්, සාමය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ කැපවීම සහ කාන්තා හා ගැහැණු ළමයින්ගේ ගෝලීය ශූරයකු ලෙස එහි ස්ථාවරය අවධාරණය කරනු ඇති බවට." ඇය එහිදී වැඩි දුරටත් අවධාරණය කර තිබේ.

"අරාබි කාන්තාවන්ට හෝ ලෝකයේ සියලුම කාන්තාවන්ට අපගේ හැකියාවන් වර්ධනය කර ගැනීමටත්, සෑම අංශයකම ඔවුන්ගේ කුසලතා වර්ධනය කිරීමටත්, සෑම අවස්ථාවකදීම සියළුම කාන්තාවන්ට උපකාර කිරීමටත් අපගේ දැක්ම අහිමි වී නැත. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ශක්තිමත් කිරීමට කටයුතු කරයි ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය, සහයෝගීතාව සහ හවුල්කාරිත්වය සහ කාන්තාවන්ගේ දියුණුව තහවුරු කරන ජාත්‍යන්තර හවුල්කාරිත්වයන් සහ ගෝලීය ආයතනික රාමු හඳුන්වා දෙනු ඇති බවට ද." ඇය සඳහන් කර සිටී.

"අපේ ජාතිය කලාපීය හා ගෝලීය මට්ටමින් මානුෂීය සංවිධානවලට අඛණ්ඩව සහයෝගය දැක්වීම, කාන්තා වැඩ කටයුතු ඉදිරියට ගෙනයාම සහ ආරක්ෂිත හා ස්ථාවර සමාජ ගොඩනැගීමේ කොටසක් ලෙස කාන්තාවන්ගේ ජීවිත වැඩිදියුණු කිරීමට දායක වේ."

"මෙම සන්දර්භය තුළ, කාන්තාවන්ට සාමය සහ ආරක්ෂාව ස්ථාපිත කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව මාගේ විශ්වාසය ප්‍රකාශ කිරීමට කැමැත්තෙමි. අපි කාන්තාවන්ට දිගටම සහයෝගය දෙමු. එමඟින් ඔවුන්ට ඇතිවිය හැකි සියලු බාධක ජයගෙන සංස්කෘතිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා බලගතු දායකත්වයක් ලබා දිය හැකිය. සංවාදය හා සාමය සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රජාවන් සහ ලෝකය සඳහා ආරක්ෂාව, ස්ථාවරත්වය සහ සංවර්ධනය ළඟා කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය." බවට ද ඇය ඉස්මතුකර පෙන්වා දුන්නේය.

http://wam.ae/en/details/1395302922757 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala