සඳුදා 10 මැයි 2021 - 11:44:07 පෙරවරු (පෙ.ව)

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය බොස්නියාව සහ හර්සගොවිනා වෙත ආහාර ආධාර යවයි


අබුඩාබි, 2021 අප්‍රේල් 30 (WAM) -- ශුද්ධ වූ රාමසාන් මාසය තුළ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සිය මානුෂීය මූලාරම්භයේ කොටසක් ලෙස බොස්නියා සහ හර්සගොවිනා ජනරජයට ආහාර ආධාර මෙට්‍රික් ටොන් 51 ක් සහිත ආධාර ගුවන් යානයක් යවා තිබේ.

"එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ බොස්නියාව සහ හර්සෙගොවිනා සමීප ඓතිහාසික සබඳතා ඇති අතර පොදු අවශ්‍යතා ඉටු කිරීම සඳහා මෙම සබඳතා වර්ධනය කර ශක්තිමත් කිරීමට දෙරටේ නායකත්වයේ උනන්දුවේ කොටසක් ලෙස බොහෝ ප්‍රදේශවල ඒකාබද්ධ ක්‍රියාකාරකම්වල නිරත වී ඇති බවට." මොන්ටිනිග්‍රෝ ජනරජයේ එක්සත් අරාබි එමීර් තානාපති සහ බොස්නියා සහ හර්සෙගොවිනා සහ කොසෝවෝ ජනරජයේ අනේවාසික තානාපති Nabila Al Shamsi පැවසීය.

"එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් බොස්නියා සහ හර්සගොවිනා ජනරජයේ සිටින අපගේ සහෝදරයින්ට යවන ලද මෙම ආහාර සැපයුම් මෙම ශුද්ධ මාසය තුළ අවශ්‍යතා ඇති පවුල් සඳහා ආහාර සැපයීමේ කොටසකි."

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය පසුගිය වසරේදී වෛද්‍ය ආධාර ගුවන් යානා දෙකක් ආධාර ටොන් 17.3 ක් සහ වෙන්ටිලේටර 50 ක් සමඟය.

http://www.wam.ae/en/details/1395302931496 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala