සඳුදා 10 මැයි 2021 - 12:30:57 පස්වරු (ප.ව.)

පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 24,743 ක් ලබා දී ඇත


අබුඩාබි, 2021 මැයි 02 (WAM) -- පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 24,743 ක් ලබා දී ඇති බවට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සෞඛ්‍ය හා නිවාරණ අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

අද දක්වා ලබා දී ඇති මුළු මාත්‍රාවන් සංඛ්‍යාව 10,634,693 ක් වන අතර එන්නත් බෙදා හැරීමේ අනුපාතය පුද්ගලයන් 100 කට මාත්‍රා 107.53 කි.

මෙය සමාජයේ සියලුම සාමාජිකයින්ට කොරොන වයිරස් එන්නත ලබා දීමේ අමාත්‍යාංශයේ සැලැස්මට අනුකූල වන අතර එන්නත ලබා ගැනීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිශක්තිය ලබා ගැනීමට දරන උත්සාහයට අනුව මෙය රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට සහ වෛරසය පාලනය කිරීමට උපකාරී වේ.

http://www.wam.ae/en/details/1395302931787 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala