සඳුදා 10 මැයි 2021 - 12:56:04 පස්වරු (ප.ව.)

මූල්‍ය, බදු සම්බන්ධ තරඟකාරිත්ව දර්ශක 28 ක එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය රටවල් 10 අතරට ශ්‍රේණිගත කර ඇත


අබුඩාබි, 2021 මැයි 02 (WAM) -- තරඟකාරිත්වය තක්සේරු කිරීමට විශේෂඥ වූ ප්‍රධාන ගෝලීය සංවිධාන පහක් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය මූල්‍ය හා බදු සම්බන්ධ තරඟකාරීත්ව දර්ශක 28 කින් ලොව හොඳම රටවල් දහය අතරට ශ්‍රේණිගත කර ඇත.

ෆෙඩරල් තරඟකාරිත්ව හා සංඛ්‍යාලේඛන මධ්‍යස්ථානයේ (Federal Competitiveness and Statistics Centre - FCSC) වාර්තාවක් මගින් මෙය ඉස්මතු කර දැක්වීය. එය IMD ලෝක තරඟකාරීත්ව වාර්ෂික පොත, නීත්‍යානුකූල සමෘද්ධිය දර්ශකය, ලෝක ආර්ථික සංසදයේ සංචාරක හා සංචාරක තරඟකාරීත්ව වාර්තාව, ගෝලීය කුසලතා තරඟකාරිත්ව දර්ශකය (GTCI) ) සහ ගෝලීය තරඟකාරිත්ව දර්ශකය 4.0.

වාර්තාවට අනුව, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සැබෑ පුද්ගලික බදු දර්ශකය, එකතු කරන ලද පුද්ගලික ආදායම් බදු දර්ශකය, අඩු බදු පැහැර හැරීමේ අනුපාත දර්ශකය, එකතු කරන ලද වක්‍ර බදු ආදායම් දර්ශකය, රජයේ වියදම් දර්ශකයේ නාස්තිය නොමැතිකම සහ හොඳම කාලය බදු ප්‍රතිලාභ දර්ශකය ගොනු කිරීමට.

ආයතනික බදු එකතු කිරීම, රජයේ වියදම්වල සැබෑ වැඩිවීම සහ ප්‍රාග්ධන හා දේපළ වෙළඳාම් බදු එකතු කිරීම යන අංශයන්හි එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගෝලීය වශයෙන් දෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර පරිභෝජන බදු හිදී අන්තර් රාජ්‍ය මාරුවීම්, පළාත් මධ්‍යම රජයේ ණය සහ අඩු අනුපාතය යන අංශවල තෙවන ස්ථානයට පත්විය.

2018 ජනවාරි මාසයේදී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය අගය එකතු කළ බද්ද (VAT) සම්මත කර ගත් අතර එය සැපයුම් දාමයේ සෑම අදියරකදීම සපයනු ලබන බොහෝ නිෂ්පාදන හා සේවාවන් සඳහා සියයට 5 ක වක්‍ර බද්දකි.

දුම්කොළ, බලශක්ති බීම සහ සිසිල් බීම ඇතුළු සෞඛ්‍යයට අහිතකර ලෙස බලපාන නිෂ්පාදන පරිභෝජනය අධෛර්යමත් කිරීම සඳහා 2017 සිව්වන කාර්තුවේදී රට සුරාබදු බද්දක් ද අනුගමනය කළේය.

එපමණක් නොව, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය මූල්‍ය හා බදු සම්බන්ධයෙන් ව්‍යාපාරික තරඟකාරිත්වයේ ඉහළම රටවල් දහයට සම්බන්ධ වූ අතර කිසිදු ආදායම් බදු අය නොකිරීමට සහ වැට් බදු සහ සුරාබදු බද්ද වැනි වක්‍ර බදු කෙරෙහි පමණක් අවධානය යොමු කිරීමේ ප්‍රතිපත්තියට ස්තුති වන්න.

බොහෝ රටවල් පුද්ගලික ලාභ සහ සංස්ථා සඳහා බදු වැඩි කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගෝලීය වශයෙන් පළමු ස්ථානයට පත්ව ඇත්තේ සැබෑ පුද්ගලික බදු නොමැතිකම සහ අඩු බදු පැහැර හැරීම් අනුපාතයන් නිසා ය.

ලෝක ආර්ථික සංසදය (WEF) සිය 2020 වාර්තාවේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගෝලීය වශයෙන් තෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇත්තේ පරිභෝජන බදු සඳහා වන අඩු අනුපාතයන් නිසා වන අතර රැකියා දිරිගැන්වීම් සඳහා වන බදු වල අඩු බලපෑම අනුව ගෝලීය වශයෙන් පස්වන ස්ථානයට පත්ව ඇත. තවද, ලෙගටම් සමෘද්ධි දර්ශකයට අනුව, ආයෝජන සඳහා බදු වල බලපෑම හේතුවෙන් රට ගෝලීය වශයෙන් අටවන ස්ථානයටත්, ආයෝජන ප්‍රාග්ධන ලබා ගැනීමේදී ගෝලීය වශයෙන් හත්වැනි ස්ථානයටත් පත්විය.

http://www.wam.ae/en/details/1395302931770 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala