බ්‍රහස්පතින්දා 06 මැයි 2021 - 11:27:47 පස්වරු (ප.ව.)

පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 112,239 ක් ලබා දී ඇත 


අබුඩාබි, 2021 මැයි 04 (WAM) -- පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 112,239 ක් ලබා දී ඇති බවට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සෞඛ්‍ය හා නිවාරණ අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

අද දක්වා ලබා දී ඇති මුළු මාත්‍රාවන් 10,779,163 ක් වන අතර එන්නත් බෙදා හැරීමේ අනුපාතය පුද්ගලයන් 100 කට මාත්‍රා 108.99 කි.

මෙය COVID-19 එන්නත සමාජයේ සියලුම සාමාජිකයින්ට ලබා දීමේ අමාත්‍යාංශයේ සැලැස්මට අනුකූල වන අතර එන්නත ලබා දීමෙන් ලබාගත් ප්‍රතිශක්තිය ලබා ගැනීමට දරන උත්සාහයට අනුකූල වන අතර එමඟින් රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට සහ COVID-19 වෛරසය පාලනය කිරීමට උපකාරී වේ.

http://www.wam.ae/en/details/1395302932338 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala