ඉරිදා 13 ජූනි 2021 - 5:20:31 පෙරවරු (පෙ.ව)

සාජා වාණිජ හා කාර්මික සමාගම්වල 100% විදේශීය අයිතිය SEDD අනුමත කරයි


සාජා, 2021 ජූනි 06 (WAM) -- සාජා ආර්ථික සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (Sharjah Economic Development Department - SEDD) නිවේදනය කළේ 2021 ජුනි මස සිට එය සම්පූර්ණ විදේශීය හිමිකාරීත්ව ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි. ස්වාභාවික හා නෛතික පුද්ගලයින්ගේ ආයෝජකයින්ට වාණිජ හා කාර්මික සමාගම්වලින් සියයට සියයක් අයිති කර ගැනීමට සහ සාජා එමිරේට්ස් හි ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදීමට ඉඩ දීම මේ හරහා සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

මෙම තීරණයට නිශ්චිත ප්‍රාග්ධනයක් හෝ විදේශීය ආයෝජකයින් සඳහා අමතර ගාස්තු වැනි අවශ්‍යතා ඇතුළත් නොවන අතර විදේශීය සමාගම්වල ශාඛාවන්ට එමිරේට්ස් හි තම ව්‍යාපාරය කරගෙන යාමට විදේශීය සමාගමක නියෝජිතයෙකුගේ අවශ්‍යතාවයකින් තොරව ඉඩ ලබා දෙනු ලැබේ.

ෆෙඩරල් සහ ප්‍රාදේශීය නීති සහ මේ සම්බන්ධයෙන් පෙර ගත් තීරණ මත පදනම්ව විදේශීය හිමිකාරිත්වය සඳහා ලබා ගත හැකි ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද තීරණයට අනුකූලව මෙය සිදු විය. විශේෂයෙන් විධිවිධාන සංශෝධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් 2020 ෆෙඩරල් නියෝග අංක (26) වාණිජ සමාගම් නීතිය සම්බන්ධයෙන් 2015 අංක (2) හි ෆෙඩරල් නීතිය මගින් විදේශිකයන්ට සමාගම් පිහිටුවීමට සහ ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම අයිති කර ගැනීමට ඉඩ සලසන ලිපි එකතු කිරීම බලාත්මක කරයි.

විදේශීය හිමිකාරිත්වය සඳහා පවතින ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් ලැයිස්තුව දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කරන ලද නිවේදනය මගින් සාජා වැඩි විදේශ සෘජු ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට දක්වන උනන්දුව සනාථ කරන අතර එහි තරඟකාරී ව්‍යාපාරික පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීමට දරන උත්සාහයන් ඉස්මතු කරන බවට SEDD සභාපති Sultan Abdullah Al Suwaidi මහතා පැවසීය.

මෙම ප්‍රයත්නයන්හි අරමුණ සාජා හි ආයෝජන දිරිගැන්වීම, තවත් නව ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සහ දේශීය ආර්ථිකය පුනර්ජීවනය කිරීමට සහ ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක වීම, දේශීය හා ගෝලීය ආයෝජන සිතියමෙහි එමිරේට්ස් ස්ථාවරය ඉහළ නැංවීම සඳහා දායක වීමයි.

Al Suwaidi අවධාරණය කළේ උපායමාර්ගික බලපෑමේ ක්‍රියාකාරකම් සක්‍රීය කිරීම සඳහා SEDD හි කැපවීම සහ සමහර ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ජාතික සමාගම්වලට සහාය වීමයි.

ජාතික අංශවලට ආර්ථික අංශයන් සඳහා ආයෝජන අවස්ථා ලබා දීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව අඛණ්ඩව කටයුතු කරයි.

http://wam.ae/en/details/1395302939913 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala