බ්‍රහස්පතින්දා 23 සැප්තැම්බර් 2021 - 3:54:31 පෙරවරු (පෙ.ව)

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ සෞදි න්‍යෂ්ටික නියාමකයින් න්‍යෂ්ටික විශේෂඥතාව බෙදා ගනී

  • "الاتحادية للرقابة النووية" و"الرقابة النووية والإشعاعية السعودية" يعززان تعاونهما الثنائي
  • "الاتحادية للرقابة النووية" و"الرقابة النووية والإشعاعية السعودية" يعززان تعاونهما الثنائي

අබුඩාබි, 2021 ජූනි 06 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ න්‍යෂ්ටික නියාමනය සඳහා වූ ෆෙඩරල් අධිකාරිය (FANR) සහ සවුදි අරාබියේ න්‍යෂ්ටික හා විකිරණ නියාමන කොමිෂන් සභාව (NRRC) න්‍යෂ්ටික නියාමන කර්මාන්තයේ පළමු ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගීතා වැඩසටහන අවසන් කර තිබේ.

සහයෝගිතා මුලපිරීම දෙරට අතර න්‍යෂ්ටික බලශක්තිය සාමකාමීව භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් 2019 දී අත්සන් කරන ලද ගිවිසුමක කොටසකි.

න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂාව වැනි මාතෘකා ආවරණය කරමින් තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම සහ දැනුම හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් 10 ක් පිහිටුවන ලද නියාමන ආයතන දෙක අතර මාසයක මාතෘකා වැඩමුළු මාලාවක් පවත්වන ලදී.

නියාමන ආයතන දෙකෙහිම සාමාජිකයින් න්‍යෂ්ටික නියාමන රාමුවක් සංවර්ධනය කිරීම සහ න්‍යෂ්ටික ප්‍රගුණනය නොකිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර බැඳීම්වලට කැපවීම ඇතුළු මාතෘකා කිහිපයක් සාකච්ඡා කළහ.

http://wam.ae/en/details/1395302939299 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala