ඉරිදා 13 ජූනි 2021 - 3:48:51 පස්වරු (ප.ව.)

NCEMA සහ GCC හදිසි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ConvEX-3 බරකා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සත්කාරකත්වය සඳහා වන සූදානම පිලිබඳ සාකච්ඡා කරයි


අබුඩාබි, 2021 ජූනි 06 (WAM) -- ජාතික හදිසි අර්බුද හා ආපදා කළමනාකරණ අධිකාරිය (NCEMA) කුවේටයේ පිහිටි GCC හදිසි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධතා නිලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණ රැස්වීමක් පවත්වන ලදී. න්‍යෂ්ටික නියාමනය සඳහා වූ ෆෙඩරල් අධිකාරියේ (FANR) සහ නවා බලශක්ති සමාගමේ (Nawah) නියෝජිතයින් ඉදිරියේ ජාත්‍යන්තර පරමාණුක බලශක්ති ඒජන්සියේ වඩාත් සංකීර්ණ න්‍යෂ්ටික හදිසි අභ්‍යාසය වන "බරකා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය" වන ConvEx-3 සඳහා වන අඛණ්ඩ සූදානම පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා කර තිබේ.

මෙම වසරේ සිව්වන කාර්තුවේදී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් පවත්වනු ලබන ConvEX-3 මෙහෙයවීම සඳහා න්‍යෂ්ටික හදිසි සූදානම සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ හැකියාවන් අවධාරණය කිරීම මෙම රැස්වීමේ අරමුණ විය.

ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් සැලසුම් කර ඇති පරිදි මෙම අභ්‍යාසය අන්තර්ජාතික න්‍යෂ්ටික බලශක්ති ඒජන්සියේ (International Nuclear Energy Agency - IAEAඒ) අධීක්ෂණය යටතේ බරකා න්‍යෂ්ටික බලාගාරයේ සත්කාරකත්වය දරනු ඇති අතර එයට රටවල් 170 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහ ජාත්‍යන්තර සංවිධානවලට සහභාගී වීමට ආරාධනා කර ඇත.

රැස්වීමේදී NCEMA විසින් ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාසය පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක් සිදු කළ අතර, FANR සහ නවා නියෝජිතයින් විසින් සරඹය සංවිධානය කිරීමේදී GCC හදිසි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ වගකීම් සාකච්ඡා කිරීමට අමතරව උත්සවය සඳහා සත්කාරකත්වය සඳහා දැනට සූදානම් වෙමින් පවතින කරුණු පිළිබඳව ඉදිරිපත් කිරීමක් කර තිබේ.

රැස්වීම අවසානයේදී, අන්තර්ජාතික අභ්‍යාසය සඳහා සූදානම් වීම සඳහා GCC හදිසි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සහ NCEMA ට අනුබද්ධිත ජාතික මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය අතර මේස සහ සන්නිවේදන අභ්‍යාස සංවිධානය කිරීමට සහභාගිවන්නන් නිර්දේශ කර තිබේ.

http://wam.ae/en/details/1395302939002 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala