ඉරිදා 13 ජූනි 2021 - 5:31:37 පෙරවරු (පෙ.ව)

පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 82,263 ක් ලබා දී ඇත


අබුඩාබි, 2021 ජූනි 10 (WAM) -- පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 82,263 ක් ලබා දුන් බවට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සෞඛ්‍ය හා නිවාරණ අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

අද දක්වා ලබා දී ඇති මුළු මාත්‍රාවන් සංඛ්‍යාව 13,590,206 ක් වන අතර එන්නත් බෙදා හැරීමේ අනුපාතය 100 දෙනෙකුට මාත්‍රාව 137.41 කි.

මෙය COVID-19 එන්නත සමාජයේ සියලුම සාමාජිකයින්ට ලබා දීමේ අමාත්‍යාංශයේ සැලැස්මට අනුකූල වන අතර එන්නත ලබා දීමෙන් ලබාගත් ප්‍රතිශක්තිය ලබා ගැනීමට දරන උත්සාහයට අනුව රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට සහ වෛරසය පාලනය කිරීමට උපකාරී වේ.

http://wam.ae/en/details/1395302942437 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala