ඉරිදා 13 ජූනි 2021 - 7:14:19 පෙරවරු (පෙ.ව)

ජාතික මානව හිමිකම් සැලැස්ම සකස් කිරීමේදී සිවිල් සමාජ ආයතන වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි


අබුඩාබි, 2021 ජූනි 10 (WAM) --එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජාතික මානව හිමිකම් කමිටුවේ (National Human Rights Committee - NHRC) සභාපති ආචාර්ය Anwar bin Mohammed Gargash මහතා විසින් ජාතික මානව හිමිකම් සැලැස්ම (National Human Rights Plan) සකස් කිරීමේදී ලබා ඇති ප්‍රගතිය තක්සේරු කිරීම සඳහා වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයකින් රටේ සිවිල් සමාජ ආයතනවල විවිධ නියෝජිතයින් හමුවී තිබේ.

කමිටුව විසින් සිදු කරනු ලබන උපදේශන ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන හවුල්කරුවන් වන බැවින් සැලැස්ම සකස් කිරීමේදී මෙම ආයතනවල වැදගත් කාර්යභාරය ඔහු රැස්වීමේදී අවධාරණය කළේය.

එපමණක් නොව, සහභාගිවන්නන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අදහස් හා යෝජනා ගණනාවක් සාකච්ඡා කරන ලද අතර, ජාතික මානව හිමිකම් සැලැස්ම කෙටුම්පතෙහි ජාතික කමිටුව සැලකිල්ලට ගනු ඇත.

මීට පෙර ජාතික මානව හිමිකම් කවුන්සිලය ජාතික මානව හිමිකම් සැලැස්ම සකස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් රටේ සිවිල් සමාජ ආයතන සමඟ උපදේශන රැස්වීම් මාලාවක් පවත්වා තිබේ.

කමිටුව විසින් නියම කරන ලද කාල රාමුවට අනුව සැලැස්ම සකස් කරන අතරම ස්ථාවර පදනමක් මත මෙම සංවිධාන හමුවීම ජාතික මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ අරමුණවේ.

http://wam.ae/en/details/1395302942414 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala