ඉරිදා 13 ජූනි 2021 - 6:46:55 පෙරවරු (පෙ.ව)

Aramco pipeline හි 49% ක කොටස් මුබඩලා සහ EIG සමූහය හිමිකර ගනී 


අබුඩාබි, 2021 ජූනි 09 (WAM) -- අලුතින් පිහිටුවන ලද ඇරම්කෝ සමාගමේ සියයට 49 ක කොටස් ප්‍රමාණයක් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා සෞදි අරාබියානු තෙල් සමාගම (Aramco) සමඟ ගනුදෙනුවකට එළඹ ඇති EIG තෙල් නල මාර්ග සමාගම කටයුතු කර තිබෙන බවට අබුඩාබි හි ස්වෛරී ආයෝජන සමාගමක් වන මුබඩාලා සමාගම (Mubadala) අද ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

නව ආයතනයේ ඉතිරි සියයට 51 කොටස් Aramco විසින් රඳවා ගන්නා බව Mubadala සමාගම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය. Aramco හි ස්ථාවර බොරතෙල් යටිතල පහසුකම් ජාලය හරහා ප්‍රවාහනය කරන තෙල් සඳහා වසර 25 ක තීරුබදු ගෙවීම් සඳහා නව ආයතනයට අයිතියක් ඇත.

අරම්කෝ විසින් ජාලයට හිමිකම් සහ මෙහෙයුම් පාලනය දිගටම පවත්වා ගෙන යනු ඇති අතර ගනුදෙනුව මඟින් අරම්කෝ හි සැබෑ බොරතෙල් නිෂ්පාදන පරිමාවන්ට (සෞදි අරාබිය විසින් නිකුත් කරනු ලබන නිෂ්පාදන තීරණ වලට යටත් වේ) කිසිදු සීමාවක් පැනවෙන්නේ නැත.

http://wam.ae/en/details/1395302942152 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala