ඉරිදා 13 ජූනි 2021 - 7:05:52 පෙරවරු (පෙ.ව)

අල්හෝස්න් යෙදුමේ green pass භාවිතයට අබුඩාබි හදිසි, අර්බුද සහ ආපදා කමිටුවේ අනුමැතිය 


අබුඩාබි, 2021 ජූනි 09 (WAM) -- එන්නත් කිරීම, සක්‍රීය බෝවීම් ලුහුබැඳීම, ආරක්ෂිතව ඇතුළුවීම සහ වැළැක්වීමේ පියවර ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ කොවිඩ් -19 සමඟ සටන් කිරීම සඳහා එමිරේට්ස් රජය අනුගමනය කරනු ලැබූ ප්‍රධාන උපායමාර්ගයන් මත පදනම්ව අබුඩාබි හදිසි, අර්බුද සහ ආපදා කමිටුව Alhosn යෙදුමේ green pass භාවිතය අනුමත කර තිබේ.

සාප්පු සංකීර්ණ සහ විශාල සුපිරි වෙළඳසැල්, ජිම්, හෝටල් සහ පහසුකම්, පොදු උද්‍යාන සහ වෙරළ, පෞද්ගලික වෙරළ සහ පිහිනුම් තටාක, විනෝදාස්වාද මධ්‍යස්ථාන, සිනමා ශාලා සහ කෞතුකාගාර සහ ආපනශාලා සහ කැෆේ සඳහා ආරක්ෂිතව පිවිසීම සඳහා හරිත පාස් ක්‍රියාවලිය (green pass process) භාවිතා කිරීම කමිටුව විසින් අනුමත කරන ලදී. මෙය 2021 ජුනි 15 වන අඟහරුවාදා සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

මෙම ක්‍රියා පටිපාටි අත්‍යවශ්‍ය අංශවල ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පවත්නා සහ අනුමත ක්‍රියා පටිපාටිවලට අනුපූරක වන අතර වයස අවුරුදු 16 හෝ ඊට වැඩි අයට අදාළ වේ.

http://wam.ae/en/details/1395302942261 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala