අඟහරුවාදා 28 සැප්තැම්බර් 2021 - 3:04:13 පෙරවරු (පෙ.ව)

ඩුබායි හි ග්ලෝබල් විලේජ් නව වීදි ආහාර සංකල්පයන් වැළඳගනී

  • kiosks & food carts @ global village (1).jpg
  • kiosks & food carts @ global village (7)
  • kiosks & food carts @ global village (2).jpg
  • kiosks & food carts @ global village (5).jpg

ඩුබායි, 2021 ජූලි 18 (WAM) -- ඩුබායි හි ග්ලෝබල් විලේජ් (Global Village in Dubai) විසින් 2021 අගෝස්තු මස 1 වන දින දක්වා ඔවුන්ගේ ආහාර කියෝස්ක් හෝ ආහාර කරත්ත පිරිනැමීම සඳහා ලංසු තැබීම සඳහා නව්‍ය හා උද්‍යෝගිමත් ව්‍යවසායකයින් විසින් යෝජනා ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

ග්ලෝබල් විලේජ් 26 සමය 2021 ඔක්තෝබර් 26 වන අඟහරුවාදා ලොවට දොරටු විවර කරනු ඇත.

බහු සංස්කෘතික උද්‍යානය ව්‍යාපාරික මනසට සහ දේශීය ආර්ථිකයට අඛණ්ඩව සහයෝගය දක්වන බැවින්, දැන් දිනපතා දහස් ගණනක් අමුත්තන්ට සේවය සපයන ග්ලෝබල් විලේජ් හි ජනප්‍රිය වීදි ආහාර දර්ශනයේ කොටසක් ලෙස නව්‍ය F&B අහාර සංකල්ප සඳහා වන යෝජනා පිළිගෙන තිබේ.

සියලුම උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන්ට වැඩි විස්තර සොයා ගැනීමට සහ ඔවුන්ගේ උනන්දුව ග්ලෝබල් විලේජ් වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි කළ හැකිය (https://business.globalvillage.ae/en).

http://wam.ae/en/details/1395302953795 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala