අඟහරුවාදා 28 සැප්තැම්බර් 2021 - 2:26:02 පෙරවරු (පෙ.ව)

පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 51,073 ක් ලබා දී ඇත


අබුඩාබි, 2021 ජූලි 25 (WAM) -- පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 51,073 ක් ලබා දුන් බව සෞඛ්‍ය හා වැළැක්වීමේ අමාත්‍යාංශය (MoHAP) නිවේදනය කරයි.

අද දක්වා ලබා දී ඇති මුළු මාත්‍රාවන් සංඛ්‍යාව 16,495,917 ක් වන අතර එන්නත් බෙදා හැරීමේ අනුපාතය පුද්ගලයන් 100 කට මාත්‍රා 166.79 කි.

එන්නත ලබා දීම සමාජයේ සියලුම සාමාජිකයින්ට එන්නත ලබා දීමට සහ ප්‍රතිශක්තිය ලබා ගැනීමට අමාත්‍යාංශයේ සැලැස්මට අනුකූල වන අතර එමඟින් රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට සහ වෛරසය පැතිරීම පාලනය කිරීමට උපකාරී වේ.

http://wam.ae/en/details/1395302954995 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala