සිකුරාදා 17 සැප්තැම්බර් 2021 - 10:23:05 පෙරවරු (පෙ.ව)

ඩුබායි ආර්ථිකය ලියාපදිංචි කිරීමට අපොහොසත් වීමේ ව්‍යාපාරවලට දඩ මුදල් අය කරයි


ඩුබායි, 2021 ජූලි 25 (WAM) -- නීතියෙන් නියම කර ඇති පරිදි 2021 ජුනි 30 වන විට ඔවුන්ගේ ප්‍රතිලාභ හිමිකරුගේ දත්ත ලියාපදිංචි නොකළ ව්‍යාපාරවලට ඩුබායි ආර්ථිකයේ වාණිජ අනුකූලතා සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ (Commercial Compliance and Consumer Protection - CCCP) අංශය එමිරේට්ස් හි සමාගම්වලට දඩ මුදල් පැනවීම ආරම්භ කරයි.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ 2020 කැබිනට් තීරණ අංක (58) ට අනුකූලව වාණිජ ලේඛකාධිකාරයේ ඔවුන්ගේ වාසිදායක හිමිකරුගේ දත්ත ලියාපදිංචි කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව ඩුබායි හි සමාගම් දැනුවත් කිරීම සඳහා සාම්ප්‍රදායික හා ඩිජිටල් මාධ්‍ය හරහා දියත් කරන ලද දැඩි දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් දැන් අනුගමනය කරනු ලැබේ. 2020 මෙන්ම ඩුබායි ආර්ථිකය විසින් ව්‍යාපාර කටයුතුවලදී ගෝලීය හොඳම භාවිතයන් ආරක්ෂා කිරීමට දරන උත්සාහය මේ හරහා තව දුරටත් සනාථ වේ.

ඩුබායි ඉකොනොමි විසින් ඩුබායි හි ලියාපදිංචි සමාගම්වලින් ඔවුන්ගේ ඊ-සේවා (eServices) පිටුවේ ප්‍රතිලාභ හිමිකරුගේ දත්ත ලබා දෙන ලෙසත් පහත සඳහන් දිගුවෙන් ප්‍රවේශ වන ලෙස ඉල්ලා තිබේ.

https://eservices.dubaided.gov.ae/BeneficiaryOwner හෝ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය හරහා +97144455555. වැඩි විස්තර සඳහා ව්‍යාපාරවලට info@dubaided.gov.ae අමතන්න හෝ ඩුබායි ආර්ථිකයේ අනුමත සේවා මධ්‍යස්ථානයකට පිවිසිය හැකිය.

http://wam.ae/en/details/1395302955010 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala