සිකුරාදා 29 සැප්තැම්බර් 2023 - 2:05:47 පෙරවරු (පෙ.ව)

AML/CTF හි විධායක කාර්යාලය මූල්‍ය අපරාධවලට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා GCC හි මහලේකම් කාර්යාලය සමඟ සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කරයි

  • الأمانة العامة لمجلس التعاون تقدر جهود الإمارات في تعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الأمانة العامة لمجلس التعاون تقدر جهود الإمارات في تعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الأمانة العامة لمجلس التعاون تقدر جهود الإمارات في تعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الأمانة العامة لمجلس التعاون تقدر جهود الإمارات في تعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

අබුඩාබි, 2021 සැප්තැම්බර් 28 (WAM) -- මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ සහ ත්‍රස්තවාදය මර්දනය කිරීමේ විධායක කාර්යාංශයේ (AML/CTF) ගල්ෆ් සහයෝගිතා කවුන්සිලයේ (GCC) ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඒකාබද්ධ ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණ, සැලසුම් කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීමේ එහි කැපී පෙනෙන කාර්යභාරය සඳහා කණ්ඩායමක් සත්කාරකත්වය ලබා දී තිබේ.

මෙම සංචාරය සිදු වූයේ මුල්‍ය අපරාධ, විශේෂයෙන් මුදල් විශුද්ධිකරණය යන වැරදි වලදී අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීම සහ සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් ය. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මුදල් විශුද්ධිකරණයට සහ ත්‍රස්තවාදියාට මූල්‍යකරණයට එරෙහිව සටන් කිරීමේ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණය ද ඉදිරිපත් කළ අතර රටේ අනාගත සැලසුම් පිළිබඳව සාකච්ඡාවට ලක්කර තිබේ.

"මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ සහ ත්‍රස්තවාදයට එරෙහි මූල්‍යකරණය සඳහා වූ විධායක කාර්යාලය (Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing and the General Secretariat) සහ ගල්ෆ් සහයෝගිතා කවුන්සිලයේ (Gulf Cooperation Council) මහලේකම් කාර්යාලය අතර පුළුල් සහයෝගයක් පවතී. මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදියාට මූල්‍යකරණය කිරීම සම්බන්ධ ගැටලු සහ දේශීය හා ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධීකරණය සහ සහයෝගීතාව වැඩිදියුණු කිරීමෙන් විධායක කාර්යාලය සිය කාර්යභාරය ඉටු කරන අතර GCC ලේකම් කාර්යාලය සමඟ එහි අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීමට උත්සාහ කරන බවට." අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් Hamid AlZaabi මහතා පැවසීය.

"එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය එහි මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම සහ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය පිටු දැකීම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වූ වෙහෙස නොබලා කටයුතු කිරීම සහ එහි පාර්ශවකරුවන්ගේ ප්‍රයත්නයන් පිළිබඳව අපගේ සංචාරය තුළදී අවධාරණය කරන ලද" අතර, ඒ පිළිබඳව අපි අපගේ සතුට ප්‍රකාශ කරන්නෙමු." යනුවෙන් GCC ලේකම් කාර්යාලයේ ආර්ථික කටයුතු අංශයේ මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ සහ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය/මුදල් හා මුදල් කළමනාකරණය පිළිබඳ ප්‍රධානී Raghad Al Yousfi පැවසීය.

පදනම් කරගත් මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ ක්‍ෂේත්‍රයේ ධවල පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීම ඇතුළු මූලධර්ම කිහිපයක් ඔස්සේ ලේකම් කාර්යාලයට සහයෝගය දැක්වීමට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගත් සියලු උත්සාහයන් ගල්ෆ් සහයෝගීතා මණ්ඩලයේ (GCC) මහ ලේකම් කාර්යාලය අගය කරන බව අල්-යූස්ෆි අවධාරණය කළේය.

http://wam.ae/en/details/1395302974724 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala