අඟහරුවාදා 03 ඔක්තෝම්බර් 2023 - 3:40:49 පස්වරු (ප.ව.)

පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 9,518 ක් ලබා දී ඇත


අබුඩාබි, 2021 නොවැම්බර් 29 (WAM) -- සෞඛ්‍ය හා නිවාරණ අමාත්‍යාංශය (MoHAP) පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 9,518 ක් ලබා දී ඇති බව නිවේදනය කර ඇත.

අද දක්වා ලබා දී ඇති මුළු මාත්‍රා සංඛ්‍යාව 21,844,621 ක් වන අතර එන්නත් බෙදා හැරීමේ අනුපාතය පුද්ගලයින් 100 කට මාත්‍රා 220.87 කි.

එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන සමාජයේ සියලුම සාමාජිකයින්ට එන්නත ලබා දී ප්‍රතිශක්තිය ලබා ගැනීමේ අමාත්‍යාංශයේ සැලැස්මට අනුකූල වන අතර එමඟින් රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට සහ වෛරසය පැතිරීම පාලනය කිරීමට උපකාරී වේ.

http://wam.ae/en/details/1395302997972 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala