බ්‍රහස්පතින්දා 18 අගෝස්තු 2022 - 8:30:04 පස්වරු (ප.ව.)

පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 42,924 ක් ලබා දී ඇත


අබුඩාබි, 2022 ජනවාරි 13 (WAM) - සෞඛ්‍ය හා නිවාරණ අමාත්‍යාංශය (MoHAP) නිවේදනය කර ඇත්තේ පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 42,924 ක් ලබා දී ඇති බවයි.

අද දක්වා ලබා දී ඇති මුළු මාත්‍රා සංඛ්‍යාව 22,997,534 ක් වන අතර එන්නත් බෙදා හැරීමේ අනුපාතය පුද්ගලයින් 100 කට මාත්‍රා 232.52 කි.

එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන සමාජයේ සියලුම සාමාජිකයින්ට එන්නත ලබා දී ප්‍රතිශක්තිය ලබා ගැනීමේ අමාත්‍යාංශයේ සැලැස්මට අනුකූල වන අතර එමඟින් රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට සහ වෛරසය පැතිරීම පාලනය කිරීමට උපකාරී වේ.

https://wam.ae/en/details/1395303010692 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala