බදාදා 26 ජනවාරි 2022 - 9:11:56 පස්වරු (ප.ව.)

පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 13,432 ලබා දී තිබේ 


අබුඩාබි, 2022 ජනවාරි 14 (WAM) - ගත වූ පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 13,432 ක් ලබා දී ඇති බව සෞඛ්‍ය හා නිවාරණ අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි. අද දක්වා ලබා දී ඇති මුළු මාත්‍රා සංඛ්‍යාව 23,010,966 ක් වන අතර එන්නත් බෙදා හැරීමේ අනුපාතය පුද්ගලයින් 100 කට මාත්‍රා 232.66 කි.

මෙය COVID-19 එන්නත සමාජයේ සියලුම සාමාජිකයින්ට ලබා දීමේ අමාත්‍යාංශයේ සැලැස්මට අනුකූල වන අතර එන්නත ලබා දීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිශක්තිය ළඟා කර ගැනීමට දරන උත්සාහයට අනුකූල වන අතර එමඟින් රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට සහ Covid19 වෛරසය පාලනය කිරීමට උපකාරී වේ.

WAM / සිංහල

WAM/Sinhala