සඳුදා 29 මැයි 2023 - 6:52:56 පස්වරු (ප.ව.)

BREAKING: Houthi සටන්කාමීන් විසින් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සිවිල් පහසුකම් වලට එල්ල කරන ලද ත්‍රස්ත ප්‍රහාර එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය ඒකමතිකව හෙළා දකී


නිව්යෝර්ක්, 2022 ජනවාරි 21 (WAM) - 2022 ජනවාරි 17 වන දින හවුතිවරුන් විසින් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සිවිල් පහසුකම් වෙත එල්ල කළ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාර එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය අද ඒකමතිකව හෙළා දකින ලදී.

https://wam.ae/en/details/1395303013605 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala