සඳුදා 27 ජූනි 2022 - 4:07:41 පස්වරු (ප.ව.)

පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 9,301 ක් ලබා දී ඇත


අබුඩාබි, 2022 මැයි 22 (WAM) -- ගත වූ පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 9,301 ක් ලබා දී ඇති බව සෞඛ්‍ය හා නිවාරණ අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

අද දක්වා ලබා දී ඇති මුළු මාත්‍රා සංඛ්‍යාව 24,854,107 ක් වන අතර එන්නත් බෙදා හැරීමේ අනුපාතය පුද්ගලයින් 100 කට මාත්‍රා 251.30 කි.

මෙය COVID-19 එන්නත සමාජයේ සියලුම සාමාජිකයින්ට ලබා දීමේ අමාත්‍යාංශයේ සැලැස්මට අනුකූල වන අතර එන්නත ලබා දීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිශක්තිය ළඟා කර ගැනීමට දරන උත්සාහයට අනුකූල වන අතර එමඟින් රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට සහ කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම පාලනය කිරීමට උපකාරී වේ.

http://wam.ae/en/details/1395303049703 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala