සෙනසුරාදා 10 ජූනි 2023 - 1:48:05 පෙරවරු (පෙ.ව)

සෞදි බලධාරීන් හජ් බැතිමතුන් පිළිගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් සූදානම් කරයි 


මීනා, 07 ජූලි, 2022 (WAM) -- 2022 හජ් සමය සඳහා වගකිව යුතු සෞදි රජයේ දෙපාර්තමේන්තු සහ බලධාරීන් තාර්වියා- Tarwiyah (ජලය දැමීමේ - watering) දිනය ගත කිරීම සඳහා වන්දනාකරුවන් මිලියනයක් අද මිනා වෙත පිළිගැනීමට ඔවුන්ගේ සූදානම සම්පූර්ණ කර ඇත.

සෞදි පුවත්පත් ඒජන්සිය (Saudi Press Agency - SPA) පවසන පරිදි, හජ් අමාත්‍යාංශය මෙම වසරේ හජ් සමය සඳහා සිය මෙහෙයුම් සැලැස්ම සම්පූර්ණ කර ඇත. මේ අතර, ඥානවන්ත නායකත්වයේ උපදෙස් හා අභිලාෂයන් අනුව හජ් සමයේදී වන්දනාකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට හජ් ආරක්ෂක සේනා ආඥාපතිවරු සූදානම් බව නිවේදනය කළහ.

සෞඛ්‍ය අංශය කුඩා ගිලන්රථ 100 කින් සහ විශාල ගිලන්රථ 75 කින් සමන්විත ඇඳන් 550 ක් සහ ගිලන්රථ සේවා සහිත මිනා හි රෝහල් හතරක් සහ සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන 26 ක් හරහා වෛද්‍ය සේවා සපයයි. එය සෞදි රතු ක්‍රෙසන්ට් අධිකාරියට අනුබද්ධ ගිලන්රථ මධ්‍යස්ථාන 97 ක් ද, ගිලන්රථ 320 ක්, ගුවන් ගිලන්රථ හයක්, යතුරුපැදි 9 ක් සහ ගොල්ෆ් කරත්ත හතරක්, වෛද්‍ය සැපයුම් වාහන හතරක් සහ ප්‍රතිචාර වාහන 16 ක්, වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය 1,288 කින් සමන්විත වේ.

ජාතික ජල සමාගම සිය ජාල හරහා ඝන මීටර් මිලියන 2.4ක් පොම්ප කිරීමට මෙහෙයුම් සහ උපාය මාර්ගික ගබඩා පහසුකම් සැපයූ අතර සෞදි විදුලි සමාගම නව ව්‍යාපෘති 46ක් හරහා මක්කම සහ ශුද්ධ වූ ස්ථානවල සිය සේවාවන් වැඩිදියුණු කළේය.

මේ අතර, සෞදි අරාබි බාලදක්ෂ සංගමය විසින් මිනාහි වන්දනාකරුවන්ට සේවය කිරීම සඳහා බාලදක්ෂයින් 2,200 ක් ලබා දී ඇත. එවැනි ස්වේච්ඡා දූත මණ්ඩල වන්දනාකරුවන්ට සේවය කිරීම සඳහා රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ උත්සාහයට සහාය වනු ඇත.

https://wam.ae/en/details/1395303064415 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala